یحیی میرحسینی | سیویلیکا

دکتر یحیی میرحسینی

استادیار

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه میبد

استان
یزد
شهر
میبد
آدرس
م دفاع مقدس، دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و علوم انسانی، اتاق 24

سمتهای علمی و اجرایی یحیی میرحسینی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه میبد (عضو هیات علمی)
  • دوفصلنامه کتاب قیم (مدیر داخلی)

مقالات یحیی میرحسینی در کنفرانس های داخلی

نقدهای قرآن کریم بر بنیادهای مشترک سبک زندگی غربی
سال 1392
ارائه شده در هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
ارتباط بعد مادی و معنوی تمدن ها در پیشرفت و انحطاط جوامع (با تکیه بر تحلیل محتوای آیات قران کریم)
سال 1393
ارائه شده در هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

مقالات یحیی میرحسینی در ژورنال های داخلی

روشهای رویارویی امام رضا(ع)باپیروان ادیان فرق و مذاهب اسلامی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات
تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه آموزه های قرآنی
خلا صورت ملفوظ روایات و گونه شناسی بسترهای چندخوانشی آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات)
سال 1398
ارائه شده در تحقیقات علوم قرآن و حدیث

سوابق استادی یحیی میرحسینی

استادیار دانشگاه میبد
null - null