ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های شیمی صنعتی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی
تاریخ برگزاری: 8 دی 1399 تا 8 دی 1399
برگزار کننده: دانشگاه خلیج فارس, دانشگاه خليج فارس
شهر: بوشهر
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/11
نتیجه مقاله: 1399/08/25
ثبت نام: 1399/09/11

2.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, شیمی صنعتی, شیمی و تکنولوزی فرایند, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 26 شهریور 1399 تا 26 شهریور 1399
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد کرج, دانشگاه پيام نور مركز كرج
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/05/25

3.

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1399 تا 22 خرداد 1399
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/11
ثبت نام: 1399/03/16

4.

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, شیمی و تکنولوزی فرایند, مهندسی شیمی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1399 تا 3 اردیبهشت 1399
برگزار کننده: دانشگاه صنعت نفت, دانشكده نفت اهواز
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/20
ثبت نام: 1398/12/29

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی
تاریخ برگزاری: 26 دی 1398 تا 26 دی 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/10/12
ثبت نام: 1398/10/17

6.

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1398 تا 28 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/30

7.

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, شیمی و مهندسی شیمی مواد, مهندسی شیمی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 30 آبان 1398 تا 30 آبان 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس – انجمن مديريت و مهندسي، توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/08/20
ثبت نام: 1398/08/25

8.

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی جداسازی و غشا, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی
تاریخ برگزاری: 31 شهریور 1398 تا 1 مهر 1398
برگزار کننده: دبيرخانه برنامه علمي شبكه هاي ارتباطي و حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/29
ثبت نام: 1398/06/30

9.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی, تکنولوژی جداسازی و غشا, تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی
تاریخ برگزاری: 13 شهریور 1397 تا 14 شهریور 1397
برگزار کننده: پژوهشگاه صنعت نفت, پژوهشگاه صنعت نفت- شركت نانو فن آوران مهر انديش
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/05/15
ثبت نام: 1397/05/15

10.

حوزه های تحت پوشش: تکنولوژی نفت و سوخت, شیمی صنعتی, مهندسی شیمی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 17 آذر 1395 تا 18 آذر 1395
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشگاه علم و صنعت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/07/15
ثبت نام: 1395/08/01


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی