ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های مهندسی معدن

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 8 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 1 خرداد 1400 تا 1 خرداد 1400
برگزار کننده: شهرداري استان البرز، شركت زمين سازه صدرا و فصلنامه يافته هاي نوين مهندسي معدن و زمين شناسي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1399 تا 8 اسفند 1399
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/12/01

3.

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1399 تا 30 آذر 1399
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/20
ثبت نام: 1399/09/25

4.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 11 تیر 1399 تا 11 تیر 1399
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/04/05

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1398 تا 30 بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشگاه شهيد چمران اهواز - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/11
ثبت نام: 1398/11/15

6.

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 17 بهمن 1398 تا 18 بهمن 1398
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی کرمان, موسسه آموزش عالي كرمان
شهر: کرمان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/10/15
ثبت نام: 1398/10/30

7.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی مواد, زمین شناسی, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 5 دی 1398 تا 5 دی 1398
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/20
نتیجه مقاله: 1398/09/26
ثبت نام: 1398/09/28

8.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, علوم کامپیوتر, مهندسی شیمی, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1398 تا 20 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان و نشر زرين
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/02/06
ثبت نام: 1398/02/15

9.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن, محیط زیست (عمومی)
تاریخ برگزاری: 2 اردیبهشت 1398 تا 5 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر, Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتي اميركبير
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/09/24

10.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 30 دی 1397 تا 30 دی 1397
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز, سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان - دانشگاه شهيد چمران اهواز
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/10/06
ثبت نام: 1397/10/11


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی