ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

ژورنالها و مجلات علوم زیستی

تعداد نتایج در هر صفحه

Vegetative environmental physiology

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی و کشاورزی, فیزیولوژی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2423-7671
شاپای الکترونیک: -
شماره استاندارد: 1735-1324
شاپای الکترونیک: 2588-6177

Taxonomy and biosystematics

حوزه های تحت پوشش:زیست شناسی عمومی, علوم زیستی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-8906
شاپای الکترونیک: 2322-2190

Plant Genetic Researches

حوزه های تحت پوشش:بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-1367
شاپای الکترونیک: 2676-7309

Journal of agricultural biotechnology

حوزه های تحت پوشش:بیوتکنولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-6705
شاپای الکترونیک: 2228-6500

Journal of Cell & Tissue

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2228-7035
شاپای الکترونیک: 2345-3567
شماره استاندارد: 2008-8246
شاپای الکترونیک: 2322-2204

Journal Of Genetic Engineering and Biosafety

حوزه های تحت پوشش:ایمنی شناسی, زیست شناسی عمومی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2008-9147
شاپای الکترونیک: 2008-2762
پشتیبانی