ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های پرستاری – کودکان

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, جراحی, جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال)
تاریخ برگزاری: 15 اردیبهشت 1397 تا 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, انجمن علمی جراحان اطفال ایران, انجمن علمي جراحان اطفال ايران, مركز تحقيقات جراحي كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مراكز جراحي كودكان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

2.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, طب کودکان
تاریخ برگزاری: 28 فروردین 1397 تا 31 فروردین 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس, دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1397/01/15

3.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, پرستاری - زنان و زایمان
تاریخ برگزاری: 4 اسفند 1395 تا 4 اسفند 1395
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/10/15

4.

5.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی
تاریخ برگزاری: 24 اردیبهشت 1387 تا 25 اردیبهشت 1387
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پشتیبانی