ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات تاریخ و فلسفه علم

Quarterly Journal of Strategic Research of the Islamic Revoiution

حوزه های تحت پوشش:تاریخ, تاریخ و فلسفه علم

شماره استاندارد: 2676-5314
شماره استاندارد: 2008-2436

Philosophy of Science

حوزه های تحت پوشش:تاریخ و فلسفه علم


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2383-0727
شاپای الکترونیک: 2383-0735

Historical Perspective & Historigraphy

حوزه های تحت پوشش:تاریخ و فلسفه علم


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2008-8841
شاپای الکترونیک: 2538-3507

The Quarterly Journal of History of Islam and Iran

حوزه های تحت پوشش:تاریخ, تاریخ و فلسفه علم


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2008-885X
شاپای الکترونیک: 2538-3493

Journal of Historical Researches

حوزه های تحت پوشش:تاریخ, تاریخ و فلسفه علم


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-6253
شاپای الکترونیک: 2476-3306

Avicennian Philosophy(MESHKAAT Al - Noor)

حوزه های تحت پوشش:تاریخ و فلسفه علم, فلسفه

شماره استاندارد: 5275-2538
شاپای الکترونیک: 5267-2538
شماره استاندارد: 2476-6852
پشتیبانی