ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات تکتونیک / زلزله

Analysis of Structure and Earthquake

حوزه های تحت پوشش:تکتونیک / زلزله, مهندسی سازه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2345-6310
شاپای الکترونیک: 2476-4280
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
شماره استاندارد: 5955-2322
نام صاحب امتیاز: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
پشتیبانی