ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های هماتولوژی (خونشناسی)

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: انکولوژی, هماتولوژی (خونشناسی)
تاریخ برگزاری: 23 آبان 1398 تا 25 آبان 1398
برگزار کننده: انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران, انجمن مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/08/23
ثبت نام: 1398/08/22

2.

حوزه های تحت پوشش: سرطان, هماتولوژی (خونشناسی)
تاریخ برگزاری: 12 دی 1397 تا 14 دی 1397
برگزار کننده: انجمن ترومبوز هموستاز ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1397/08/15

4.

حوزه های تحت پوشش: انکولوژی, سرطان, هماتولوژی (خونشناسی)
تاریخ برگزاری: 24 آبان 1397 تا 26 آبان 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان, انجمن علمی هماتولوژی و انکولوژی ایران, انجمن مديكال انكولوژي و هماتولوژي ايران, دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
شهر: اصفهان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/07/20
نتیجه مقاله: 1397/07/28
ثبت نام: 1397/08/05

5.

حوزه های تحت پوشش: هماتولوژی (خونشناسی)
تاریخ برگزاری: 10 مهر 1397 تا 12 مهر 1397
برگزار کننده: انجمن علمی انتقال خون ایران, موسسه عالي آموزشي پژوهشي طب انتقال خون, مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران، انجمن علمي انتقال خون ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: انکولوژی, سرطان, هماتولوژی (خونشناسی)
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1397 تا 20 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس, مركز تحقيقات هماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي شيراز, انجمن خون و سرطان كودكان ايران
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1397/02/01

7.

حوزه های تحت پوشش: انکولوژی, سرطان, طب کودکان, هماتولوژی (خونشناسی)
تاریخ برگزاری: 5 اردیبهشت 1397 تا 6 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, بيمارستان رضوي مشهد
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1397/02/03

8.

حوزه های تحت پوشش: سرطان, هماتولوژی (خونشناسی), علوم آزمایشگاهی بالینی
تاریخ برگزاری: 26 مهر 1396 تا 27 مهر 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
ثبت نام: 1396/07/10

پشتیبانی