ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال)

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال)
تاریخ برگزاری: 5 اردیبهشت 1398 تا 6 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس, انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران, دانشگاه علوم پزشكي شيراز, انجمن علمي كولوپروكتولوژي و بي اختياري ايران و دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

2.

حوزه های تحت پوشش: جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال), سرطان
تاریخ برگزاری: 10 مرداد 1397 تا 11 مرداد 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران, كانون هم انديشي سرطان كولوركتال
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

3.

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, جراحی, جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال)
تاریخ برگزاری: 15 اردیبهشت 1397 تا 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی, انجمن علمی جراحان اطفال ایران, انجمن علمي جراحان اطفال ايران, مركز تحقيقات جراحي كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و مراكز جراحي كودكان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

4.

حوزه های تحت پوشش: جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال), سرطان
تاریخ برگزاری: 30 فروردین 1397 تا 31 فروردین 1397
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس, مركز تحقيقات كولوركتال دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شهر: شیراز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

5.

حوزه های تحت پوشش: جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال)
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1396 تا 18 اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد, انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران, بيمارستان رضوي مشهد, انجمن كولوپروكتولوژي با همكاري گروه جراحي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پشتیبانی