ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های مدیریت (عمومی)

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 74 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1399 تا 14 اسفند 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/12/05

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, اقتصاد اجتماعی, مدیریت (عمومی), روانشناسی, حقوق, تاریخ
تاریخ برگزاری: 12 اسفند 1399 تا 12 اسفند 1399
برگزار کننده: بنياد خيريه راهبري آلاء
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/10/14

3.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1399 تا 10 اسفند 1399
برگزار کننده: انديشكده ضدبازاريابي
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/12/05
ثبت نام: 1399/12/09

4.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 10 اسفند 1399 تا 10 اسفند 1399
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشگاه شهيد چمران اهواز
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/10/30
ثبت نام: 1399/11/09

5.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 30 دی 1399 تا 30 دی 1399
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی, دانشگاه جامع علمي كاربردي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/10/20

6.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 30 آذر 1399 تا 30 آذر 1399
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/09/20

7.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, حسابداری, مدیریت (عمومی), هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1399 تا 27 آذر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون
شهر: ایلام
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/09/25
ثبت نام: 1399/09/25

8.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 27 آذر 1399 تا 27 آذر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون
شهر: ایلام
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/09/25
ثبت نام: 1399/09/25

9.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 9 آذر 1399 تا 9 آذر 1399
برگزار کننده: انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينا با مشاركت مركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا
شهر: همدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/09/01

10.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی), حقوق
تاریخ برگزاری: 6 آذر 1399 تا 6 آذر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي مديريت مدبر با مشاركت دانشگاهها و مجامع علمي بين المللي
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله
پذیرش مقاله: 1399/08/30
ثبت نام: 1399/09/05


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی