ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 11 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, تجارت، مدیریت و حسابداری
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1399 تا 8 اسفند 1399
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/11/28

2.

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, مهندسی معدن
تاریخ برگزاری: 8 اسفند 1399 تا 8 اسفند 1399
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/12/01

3.

تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1399 تا 1 اسفند 1399
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/11/23

4.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی (عمومی)
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1399 تا 24 بهمن 1399
برگزار کننده: انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/11/14

5.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 25 شهریور 1399 تا 25 شهریور 1399
برگزار کننده: مديريت آموزش و پرورش شهرستان ميناب- كارشناسي پژوهش و تحقيقات
شهر: میناب
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/20
ثبت نام: 1399/06/22

6.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1399 تا 16 مرداد 1399
برگزار کننده: انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران, انجمن مطالعات برنامه درسي ايران شعبه هرمزگان
شهر: بندرعباس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

7.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 26 تیر 1399 تا 26 تیر 1399
برگزار کننده: نشر زرين و توسعه دانش فرزانگان
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/04/15

8.

حوزه های تحت پوشش: روانپزشکی, روانشناسی
تاریخ برگزاری: 18 تیر 1399 تا 18 تیر 1399
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگيان
شهر: بندرعباس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/02
نتیجه مقاله: 1398/12/04
ثبت نام: 1398/12/02

9.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1399 تا 28 فروردین 1399
برگزار کننده: سازمان منطقه آزاد كيش
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/20

10.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ برگزاری: 22 اسفند 1398 تا 22 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي كاربردي
شهر: جزیره کیش
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/15
ثبت نام: 1398/12/20


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی