ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 17 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, تجارت، مدیریت و حسابداری
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1399 تا 30 بهمن 1399
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول
شهر: علی آباد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/10/30
نتیجه مقاله: 1399/11/15

2.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 2 مهر 1399 تا 2 مهر 1399
برگزار کننده: دانشگاه گنبد کاووس, دانشگاه گنبدكاووس
شهر: گنبد کاووس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/28

3.

حوزه های تحت پوشش: ریاضیات, آموزش
تاریخ برگزاری: 15 مرداد 1399 تا 15 مرداد 1399
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان, پرديس آيت ا... خامنه اي گرگان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/04/15
نتیجه مقاله: 1399/04/31

4.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1399 تا 28 فروردین 1399
برگزار کننده: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی, موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/15
نتیجه مقاله: 1398/01/15
ثبت نام: 1399/01/20

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری
تاریخ برگزاری: 21 فروردین 1399 تا 22 فروردین 1399
برگزار کننده: دانشگاه گنبد کاووس, دانشگاه گنبد كاووس
شهر: مینودشت
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/15

6.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 14 اسفند 1398 تا 14 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گنبدكاووس
شهر: گنبد کاووس
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/25
نتیجه مقاله: 1398/12/01
ثبت نام: 1398/12/05

7.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 12 اسفند 1398 تا 12 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگيان- پرديس امام خميني(ره) گرگان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/30

8.

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, مراقبت پزشکی
تاریخ برگزاری: 7 اسفند 1398 تا 7 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول, دانشگاه آزاد اسلامي علي آباد كتول
شهر: علی آباد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/20
نتیجه مقاله: 1398/11/25
ثبت نام: 1398/12/07

9.

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: 28 آذر 1398 تا 28 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه مذاهب اسلامی, دانشگاه مذاهب اسلامي شعبه گنبدكاووس و مديريت حوزه علميه خواهران استان گلستان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/08/30

10.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی شیمی
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1398 تا 29 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی