ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 1399 تا 24 خرداد 1399
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی, دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/02/20
نتیجه مقاله: 1399/02/26

2.

حوزه های تحت پوشش: ادبیات
تاریخ برگزاری: 12 اسفند 1398 تا 12 اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد قزوین, دانشگاه پيام نور استان قزوين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/20
ثبت نام: 1398/11/23

3.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی تربیتی
تاریخ برگزاری: 24 بهمن 1398 تا 24 بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور واحد قزوین, دانشگاه پيام نور استان قزوين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/11/01
ثبت نام: 1398/11/05

4.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 3 دی 1398 تا 3 دی 1398
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی, دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/29

5.

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 21 آذر 1398 تا 21 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشگاه آزاد اسلامي قزوين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/10
نتیجه مقاله: 1398/09/15

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری: 23 آبان 1398 تا 23 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/15
نتیجه مقاله: 1398/07/20

7.

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی
تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1397 تا 30 بهمن 1397
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگيان استان قزوين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/11/15

8.

حوزه های تحت پوشش: کسب و کار
تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1397 تا 28 بهمن 1397
برگزار کننده: انجمن ملي زنان كارآفرين-انجمن زنان مدير كارآفرين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/09/30

9.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 28 آبان 1397 تا 28 آبان 1397
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام خمینی, دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/07/20
نتیجه مقاله: 1397/08/20

10.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, علوم رفتاری و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 24 آبان 1397 تا 24 آبان 1397
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/08/10
نتیجه مقاله: 1397/08/17
ثبت نام: 1397/08/17


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی