ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه
صفحه از 10 | نمایش صفحه بعدی

1.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, حقوق, علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: 5 آذر 1399 تا 5 آذر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/09/03

2.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 12 آبان 1399 تا 12 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه بجنورد, دانشگاه بجنورد
شهر: بجنورد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/01
نتیجه مقاله: 1399/08/15

3.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, روانشناسی, حقوق
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31

4.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31

5.

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31

6.

حوزه های تحت پوشش: حسابداری
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31

7.

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)
تاریخ برگزاری: 1 مهر 1399 تا 1 مهر 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/31

8.

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, روانشناسی
تاریخ برگزاری: 3 شهریور 1399 تا 3 شهریور 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/02

9.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 3 شهریور 1399 تا 3 شهریور 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/02

10.

حوزه های تحت پوشش: علوم کامپیوتر, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک
تاریخ برگزاری: 3 شهریور 1399 تا 3 شهریور 1399
برگزار کننده: موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك
شهر: شیروان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/06/02


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی