ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس ها

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی
تاریخ برگزاری: 22 آبان 1399 تا 22 آبان 1399
برگزار کننده: دانشگاه فرهنگیان, دانشگاه فرهنگيان استان خراسان جنوبي
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/08/10
نتیجه مقاله: 1399/08/16

2.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 1399 تا 30 خرداد 1399
برگزار کننده: شركت به انديش آوران تدبير قهستان
شهر: نهبندان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/03/28
ثبت نام: 1399/03/28

3.

تاریخ برگزاری: 27 فروردین 1399 تا 28 فروردین 1399
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/12/03

4.

حوزه های تحت پوشش: آموزش
تاریخ برگزاری: 6 آذر 1398 تا 7 آذر 1398
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/06

5.

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: 29 آبان 1398 تا 29 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/04/01
نتیجه مقاله: 1398/06/01
ثبت نام: 1398/07/01

6.

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی
تاریخ برگزاری: 21 آبان 1398 تا 22 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/06/31
نتیجه مقاله: 1398/07/15
ثبت نام: 1398/08/01

7.

حوزه های تحت پوشش: باستان شناسی
تاریخ برگزاری: 15 آبان 1398 تا 16 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/04/20

8.

حوزه های تحت پوشش: داروسازی (عمومی), علوم کشاورزی, بازاریابی
تاریخ برگزاری: 3 شهریور 1398 تا 4 شهریور 1398
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی, جهاد دانشگاهي خراسان جنوبي
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/04/12
نتیجه مقاله: 1398/05/12
ثبت نام: 1398/06/03

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 1398 تا 23 خرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

10.

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, بوم شناسی, تغییرات جهانی
تاریخ برگزاری: 11 اردیبهشت 1398 تا 12 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند, دانشگاه بيرجند
شهر: بیرجند
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/12/23
ثبت نام: 1397/12/23


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی