مقالات دوفصلنامه آینده پژوهی ایران، دوره 7، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 مهر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 105