مقالات مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی، دوره 4، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 20 تیر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 62