دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی

Bi-Quarterly Journal of Islamic Studies on Social Injuries

 دو فصلنامه مطالعات اسلامی آسیب­ های اجتماعی با صاحب امتیازی  دانشگاه شاهد به مدیر مسئولی دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر محسن فرمهینی فراهانی منتشر می‌شود.

هدف نشریه، انعکاس یافته‌های پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در زمینه آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام با تاکید بر آسیب‌های اجتماعی اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه‌نشینی و فضای مجازی است.

 

   از پژوهشگران حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان فعال در زمینه‌های فوق دعوت می‌شود دستاوردهای پژوهشی خود را به این دوفصلنامه ارسال فرمایند. 


     محور موضوعی مقالات:

چیستی، نشانه‌‌شناسی، مفهوم شناسی و سنخ‌شناسی آسیب‌های‌ اجتماعی از نگاه اسلام؛
زمینه‌ها، علل و عوامل موثر در شکل‌گیری و گسترش آسیب‌های اجتماعی از منظر اسلام؛
ارائه الگوهای کاربردی و موثر برای مواجهه با آسیب­های اجتماعی از منظر اسلام؛
روش‌شناسی اسلامی مواجهه با آسیب­های اجتماعی؛
آسیب‌شناسی اقدامات انجام شده در حوزه هر یک از آسیب­های اجتماعی با تاکید بر اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه‌نشینی و فضای مجازی؛
بررسی و نقد تطبیقی اسلام و غرب در مواجهه با آسیب­های اجتماعی (شناسایی، درمان و ...)؛
بررسی اندیشه های اجتماعی متفکران اسلامی در خصوص آسیب‌های اجتماعی؛
احصاء و تبیین انواع سناریوهای مواجهه با آسیب­های اجتماعی( با تاکید بر آسیب‌های اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، حاشیه‌نشینی و فضای مجازی).


  در این نشریه، مقالاتی در فرایند داوری و انتشار قرار می‌گیرد که آسیب‌های اجتماعی را از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار داده باشند.