مقالات دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی، دوره 24، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 19 اردیبهشت 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 140