مجله ایده های نو در تعلیم و تربیت

Journal new ideas in education

در راستای گسترش روز افزون فعالیت های پژوهشی در کشور و نیز لزوم آگاهی جامعه علمی کشور از دستاوردهای پژوهشی دیگر پژوهشگران، مجله ایده های نو در تعلیم و تربیت با هدف آشنایی پژوهشگران کشور با دستاوردهای جدید به زبان فارسی در قالب مقالات اصیل پژوهشی، مروری، مروری نظام مند و متاآنالیز در زمینه آموزش و پرورش، مشاوره، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، مددکاری، علوم شناختی و سایر رشته های مرتبط به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله امکان مشاهده و دانلود مقالات را برای تمامی افراد آزاد گذاشته است و تنها با مراجعه به سایت مجله به مطالب آن دسترسی خواهند داشت.

میانگین زمان دریافت تا پذیرش مقالات در حداکثر ۱ ماه می باشد. بی شک با استفاده از ظرفیت داوران ارزشمند مجله، تلاش خواهد شد که مقالات در مدت زمان کمتری نیز بررسی شوند.