دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

Studies of Islamic jurisprudence and principles of law

نشریه «مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم در ارزیابی سال ۱۳۹۹ موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

اهداف و چشم انداز:

۱- تحلیل، نقد و بررسی نظرات مطرح در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

۲- طرح موضوعات و مسائل جدید فقهی و حقوقی ؛

۳- توجه و چاره اندیشی نسبت به چالش های فقهی و حقوقی امروز خصوصا در جهان اسلام؛

۴- تبیین و تشریح مباحث فقه و حقوق اسلامی در عرصه بین الملل؛

۵- گسترش و تعمیق مباحث و مطالعات کلامی شیعه؛

۶- زمینه سازی جهت تربیت و رشد پژوهشگران و عالمان در این موضوع؛

۷- تلاش در جهت ساماندهی و جهت دهی به پژوهش ها و پژوهشگران در حوزه های فقه و حقوق اسلامی؛

۸-ایجاد بستر مناسب برای طرح نظریه های نو و ابداعات پژوهشی؛

۹- تولید و عرضه دانش نوین در حوزه فقه و حقوق اسلامی؛

۱۰- ایجاد و بسط فضای علمی و پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه.