اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

تاریخ برگزاری: 11 فروردین 1397
تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397
تعداد صفحات: 1549
تعداد مقالات :112
نمایش مقالات: 51631
شناسه ملی این کنفرانس: ICMET02
نویسندگان مشارکت کننده: 232 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 2

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه

نتایج 1 تا 50 از مجموع 112