مجله سالمندشناسی

Journal of Gerontology

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و ایجاد رشته های جدید در علوم پزشکی مانند: طب سالمندی پرستاری سالمندی و سالمندشناسی یکی از نیازها وجود نشریه ای بود که بتواند جدیدترین مطالب و تحقیقات این حوزه را چاپ نماید و از طرفی دانشجویان و اساتید نیاز داشتند که مجله ای را به عنوان نشریه تخصصی داشته باشند. لذا بر آن شدیم با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران با درک این نیاز و توجه به آن نسبت به راه اندازی این نشریه اقدام نماییم.

نشریه تخصصی حوزه سالمندشناسی و طب سالمندی دارای مجوز وزارت ارشاد اسلامی به شماره۹۴/۶۰۵۷ مورخه ۱۳۹۴/۳/۲۵ و دارای رتبه علمی-پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۷۰۰/۱۲۳۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ می باشد.

حوزه های پذیرش مقالات:

- سالمندشناسی، پرستاری سالمندی، طب سالمندی      

- تغذیه سالمندی، سالمندی فعال، بیماری‌های مزمن سالمندی      

- سالمندی سالم، سالمندی موفق، توانبخشی سالمندی      

- مسایل روانی، اجتماعی و اقتصادی سالمندی      

- انواع مختلف مراقبت از سالمندان

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات