کنفرانس ملی خلاء

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 92 مقالهکل صفحات: 415درصد اصل مقالات: 46%کل استنادات: 1کل دریافت مقالات: 791کل نمایش مقالات: 105772متوسط استناد مقاله: 1.09کل نویسندگان: 299
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 4 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی خلاء روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

دومین کنفرانس ملی خلاء

روز برگزاری: 25 بهمن 1385استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: انجمن فیزیک ایران تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1385مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی خلاء
پژوهشگران ارائه کننده: 51
تعداد کل مقالات: 16
تعداد کل صفحات: 64
تعداد مقاله کامل: 4
تعداد نمایش مقالات: 43083
تعداد دریافت مقاله: 332
تعداد ارجاعات: 1

سومین کنفرانس ملی خلاء

روز برگزاری: 25 بهمن 1386استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1387مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی خلاء
پژوهشگران ارائه کننده: 139
تعداد کل مقالات: 41
تعداد کل صفحات: 174
تعداد مقاله کامل: 9
تعداد نمایش مقالات: 60789
تعداد دریافت مقاله: 453
تعداد ارجاعات: 0

چهارمین کنفرانس ملی خلاء

روز برگزاری: 4 اسفند 1388استان: اصفهانشهر: اصفهانبرگزار کننده: انجمن خلاء ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

دهمین کنفرانس ملی خلا ایران

روز برگزاری: 29 دی 1400استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه تبریز انجمن خلاء ایران تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1401مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی خلا ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 109
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 177
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 1900
تعداد دریافت مقاله: 6
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دهمین کنفرانس ملی خلا ایران: (تعداد دریافت)