نشریه مطالعات علوم ورزشی آپادانا

Journal of Apadana Sports Science Studies

نشریه مطالعات علوم ورزشی آپادانا، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش علوم ورزشی در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه علوم ورزشی موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی  دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش:  مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی، مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی، مدیریت اماکن تاسیسات و رویدادهای ورزشی، مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، رشد و تعامل حرکتی، یادگیری حرکتی، روانشناسی ورزشی، فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی قلب و عروق، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، ورزش معلولین، تربیت بدنی ویژه