کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1883

کل صفحات

16487

درصد اصل مقالات

95%

کل استنادات

23

کل دریافت مقالات

17186

کل نمایش مقالات

1008187

متوسط استناد مقاله

1.22

کل نویسندگان

4560

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

روز برگزاری: 15 بهمن 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394مجموعه مقالات اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 1457
تعداد کل مقالات: 591
تعداد کل صفحات: 4977
تعداد مقاله کامل: 565
تعداد نمایش مقالات: 413784
تعداد دریافت مقاله: 7491
تعداد ارجاعات: 16

دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

روز برگزاری: 10 شهریور 1394استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1394مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 784
تعداد کل مقالات: 329
تعداد کل صفحات: 2830
تعداد مقاله کامل: 320
تعداد نمایش مقالات: 233945
تعداد دریافت مقاله: 5295
تعداد ارجاعات: 7

چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

روز برگزاری: 6 شهریور 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395مجموعه مقالات چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 257
تعداد کل مقالات: 108
تعداد کل صفحات: 909
تعداد مقاله کامل: 100
تعداد نمایش مقالات: 60596
تعداد دریافت مقاله: 945
تعداد ارجاعات: 0

پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

روز برگزاری: 14 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396مجموعه مقالات پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 22
تعداد کل مقالات: 11
تعداد کل صفحات: 101
تعداد مقاله کامل: 10
تعداد نمایش مقالات: 4932
تعداد دریافت مقاله: 60
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار: (تعداد دریافت)

ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

روز برگزاری: 20 مهر 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396مجموعه مقالات ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 205
تعداد کل مقالات: 94
تعداد کل صفحات: 859
تعداد مقاله کامل: 92
تعداد نمایش مقالات: 58222
تعداد دریافت مقاله: 1022
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

روز برگزاری: 14 تیر 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 624
تعداد کل مقالات: 251
تعداد کل صفحات: 2109
تعداد مقاله کامل: 241
تعداد نمایش مقالات: 139690
تعداد دریافت مقاله: 1934
تعداد ارجاعات: 0

نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

روز برگزاری: 25 مهر 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1398مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
پژوهشگران ارائه کننده: 770
تعداد کل مقالات: 285
تعداد کل صفحات: 2235
تعداد مقاله کامل: 257
تعداد نمایش مقالات: 83372
تعداد دریافت مقاله: 273
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار: (تعداد دریافت)

یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

روز برگزاری: 15 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1401مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 441
تعداد کل مقالات: 214
تعداد کل صفحات: 2467
تعداد مقاله کامل: 209
تعداد نمایش مقالات: 13646
تعداد دریافت مقاله: 166
تعداد ارجاعات: 0