ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
24 شهریور 1400

دفاعیه ارشد: اثر کینزیوتیپ بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا


حوزه های تحت پوشش: فیزیوتراپی، طب فیزیکی و توانبحشی

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

زمینه وهدف: با توجه به ارتباط بی ثباتی مزمن مچ پا با بی ثباتی پوسچر و اهمیت شناخت ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا برای کلینیک های توانبخشی، است هم چنین امروزه متغیرهای فشار کف پایی یکی از پارامترهای مهم در تحلیل بیومکانیک راه رفتن می‌باشد پژوهش حاضر با اثر کینزیوتیپ بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا انجام شد. مواد وروش ها: مطالعه‌حاضر‌ازنوع ‌نیمه ‌تجربی ‌بود. جامعه ‌آماری ‌این ‌تحقیق ۳۶ نفر از مردان‌ دچار بی‌ثباتی ‌عملکردی ‌مچ‌پا تشکیل ‌دادند که‌ دردسترس‌انتخاب ‌شدند. تعدادنمونه ‌با استفاده‌ ازنرم‌افزار G*Power با اندازه ‌تاثیر ۰.۷ وتوان آزمون ۰.۹ بدست‌آمد. معیارهای ‌ورودبه‌ مطالعه وجود حداقل ۲ موردپیچ‌خوردگی‌ در ۱۲ ماه‌ قبل‌از‌آزمون‌ و‌ داشتن‌امتیاز ۹۰ درصدیا کمتردرپرسشنامه foot and ankle ability measure و پیچ خوردگی‌ مچ‌پا ۶ هفته ‌قبل‌ازآزمون‌بود. ازافرادخواسته خواهد شد مسیر ۱۵ متری‌ راه‌ رفتن‌ راطی‌ نمایند وازدستگاه ‌فوت‌اسکن ۱ متری‌ ساخت ‌کشور بلژیک ‌که‌ در ۱۰ متری‌مسیر راه ‌رفتن تعبیه ‌شده ‌است عبورکنند. این‌آزمون‌برای ۵ تکرارموفق‌ازیک ‌پا ثبت ‌خواهند شد. سپس ‌کینزوتیپ ‌روی‌ عضلات ‌درشت‌نی‌ قدامی‌ درپلانترفلکشن ‌و اورشن‌ازقسمت میانی سطح پشتی‌ پا تا زیر توبروزیتی تیبیا (تیپ به شکل L)، برای‌ پرونئوس‌های مچ‌پا دردورسی فلکشن و اینورشن، از سطح ‌خارجی مچ‌پا تازیرسرفیبیولا (تیپ به شکل Y) وبرای گاسترووسولئوس مچ‌پا دردورسی فلکشن، ازقسمت خلفی مچ‌پاتازیرمفصل زانو (تیپ به شکل I) طول‌تیپ ‌با ۵۰ درصد از تنش‌ حداکثر، به ‌اندازه‌های‌ فوق ‌خواهد رسید. بعداز ۲۰ دقیقه ‌استراحت‌‌‌‌ دوباره‌ آزمون‌ راه‌رفتن‌ گرفته‌خواهد شد. سپس متغیرهای فشار کف پایی شامل مناطق ۱۰ گانه فشار کف پایی، مرکزفشار، اورشن‌واینورشن‌پاشنه‌وسوپینیشن‌وپرونیشن جلوی‌ پا قبل‌ وبعدازکینزیوتیپ‌ استخراج شد جهت‌انجام تجزیه ‌وتحلیل‌ آماری ‌در آغاز برای‌ بررسی‌ توزیع ‌طبیعی ‌داده‌ها ازآزمون‌شاپیروویلک ‌استفاده ‌خواهد شد وجهت‌ مقایسه میانگین داده‌های قبل‌ و بعد از تیپینگ ‌از آزمون تی وابسته استفاده خواهد‌‌ ‌‌‌‌شد. یافته‌ها: بطور کلی بین نواحی مختلف ده گانه تفاوت معنیداری مشاهده نشد بیشترین فشار در ناحیه ۵ (متاتارسال سوم) معادل ۴۵/۱۹ کیلوپاسگال و کمترین فشار در ناحیه متاتارسال میانی (انگشتان دوم تا پنجم) معادل ۸۵/۴ کیلو پاسگال مشاهده شد. همچنین نتایج Tests of within subjects effects نشان داد که بین عامل ناحیه کف پا و گروه هم تاثیر متقابل معنی داری وجود دارد (۰۴/۰ =P) این نتیجه نشان می‌دهد که الگوی تغییرات فشار در مناطق مختلف کف پا بین دو گروه متفاوت بوده است که در نمودار ۶-۴ و جدول ۴- ۴ قابل مشاهده است. به طور کلی دربحث حداکثر فشار کف پایی بدون در نظر گرفتن سایر عوامل استفاده از کینزیوتیپ برروی متاتارس پنجم ومیانی تاثیرداشته است نتیجه گیری: با توجه به نتایج، متغیرهای فشارکف پایی حین راه رفتن در افراد دارای اسپرین مچ پا قبل و بعد از استفاده از کینزیوتیپ تغییرات معنی داری کرده بود و در نتیجه استفاده از کینزیوتیپ جهت درمان افراد دچار اسپرین مچ پا و اصلاح عملکرد مفاصل پا حین راه رفتن و جلوگیری از تشدید آسیب دیدگی مفید واقع شده است.

 دانشجو: اله رکابدار استاد راهنما: دکتر شهاب الدین باقری استاد مشاور: دکتر بهروز حاجیلو استاد ممتحن: دکتر عین اله نادری استاد ممتحن: دکتر شیرین عالی

اطلاعات تماس

آدرس: همدان، میدان دانشگاه، چهار راه عارف، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

برگزار کننده

زمان و مکان

تاریخ برگزاری: 24 شهریور 1400
ساعت برگزاری: 10 تا 12
استان: همدان
شهر: همدان
محل برگزاری: همدان، میدان دانشگاه، چهار راه عارف، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع در سیویلیکا

درج در سایت: 23 شهریور 1400 - تعداد مشاهده 8 بار
اثر کینزیوتیپ بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا

به اشتراک گذاری

پشتیبانی