همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی

Provincial Conference on Teachers and Educational Technologies Experiences Lived in the Virtual Education Ecosystem

همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی روز سه شنبه، 30 آذر، 1400 توسط دانشگاه فرهنگیان استان مازندران, دانشگاه فرهنگیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

همایش استانی معلم و فناوری های آموزشی تجارب زیسته در زیست بوم آموزش مجازی

محل برگزاری: ساری
سال برگزاری: 1400
شناسه ملی این کنفرانس: PCTEE01

توضیحات کنفرانس

محور های همایش:

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در باب فرصتها، چالشها و راهکارهای تربیت رسمی در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در توسعه حرفه ای معلمان درزیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در روشهای نوین تدریس در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در کیفیت بخشی به آموزش در فضای مجازی در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در حوزه تعامل با دانش آموز وخانواده در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در مسائل روانشناختی ومشاوره در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته دانشجو معلمان در کاربست فناوری از جانب معلمان راهنمای کارورزی در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در استفاده از روشهای متنوع سنجش و ارزشیابی در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در کلاسهای چند پایه در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در ایجاد شبکه های تعاملی معلمان برای ارتقای مهارتهای حرفه ای آنها در زیست بوم آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در استفاده از نرم افزارهای , متنوع آموزشی جهت غنی سازی آموزش مجازی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در استفاده از امکانات و فعالیتهای متنوع سامانه آموزشی مدارس

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در روش های موثر و خلاقانه تدریس در آموزش مجازی برای دروس عملی/ کارگاهی و آزمایشگاهی و میدانی

تجارب زیسته معلمان در کاربست فناوری در تدوین طرح درس خلاق متناسب با آموزش مجازی

اهداف همایش:

کاربست فناوری در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی در زیست بوم آموزش مجازی

آموزش مجازی و اهداف ساحت تربیت علمی و فناوری

فرصتها و تهدیدهای آموزش مجازی با توجه به اهداف تعلیم و تربیت

به اشتراک گذاری تجارب عملی معلمان و نو معلمان در زمینه کاربست فناوری در تدریس مجازی

هم افزایی حرفه ای در زمینه بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در زیست بوم آموزش مجازی

گشودن باب گفتگوهای تخصصی در حوزه های مختلف آموزشی و تربیتی در زیست بوم آموزش مجازی

شناسایی چالشها، فرصتها و دستاوردهای کاربست فناوری در زیست بوم آموزش مجازی

ارائه تصویری روشن فضای واقعی کاربست فناوری در آموزش برای سیاست گذاران آموزشی در زیست بوم آموزش مجازی

ارائه راهبردها و راهکارهای نوین آموزشی به معلمان و پژوهشگران حوزه آموزش و تربیت در زیست بوم آموزش مجازی

ارائه و بررسی فعالیتهای شاخص در جامعه آموزشی در زیست بوم آموزش مجازی

بسترسازی زمینه های پژوهشی در حوزه های مختلف آموزشی و تربیتی در زیست بوم آموزش مجازی

 

 

درج در تقویم: 13 شهریور 1400 - تعداد مشاهده 3994 بار