سخنرانی علمی: ارتقا مدل شبکه انتقال، عیب یابی و ارائه راه حل جهت بهبود عملکرد شبکه

Model Upgrading, Diagnosis, and Remedy of Iran’s Electric Power Transmission-Network

ارتقا مدل شبکه انتقال، عیب یابی و ارائه راه حل جهت بهبود عملکرد شبکه روز دوشنبه، 22 شهریور، 1400 توسط پژوهشگاه نیرو در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

برگزار کننده: پژوهشگاه نیرو

معرفی تجارب پیشین در کشورهای مختلف بیان مدل‌های فعلی و ارتقایافته یک شبکه انتقال بررسی اجمالی مشکلات شبکه و ارائه راه‌حل مناسب جهت رفع یا کاهش مشکلات با اولویت بالا بررسی ریسک‌های موجود جهت انجام مطالعات در شبکه ایران

درج در سایت: 4 شهریور 1400 - تعداد مشاهده 241 بار