فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف

Raf quarterly scientific journal of Architecture, restoration and urnanism

نشریه معماری، مرمت و شهرسازی رف نشریه علمی است که از تابستان ۱۴۰۰ آغاز به کار کرده است. این نشریه مقاله‌های پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش‌شناسی و کاربردی را در حوزه‌های مختلف معماری، مرمت و شهرسازی با تاکید بر اصالت و نوآوری تحقیقات، پس از طی فرایند داوری منتشر می‌کند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات