اطلاعات کنفرانس

اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی

محل برگزاری: نقده
تاریخ برگزاری: 27 شهریور 1392
تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393
تعداد صفحات: 1388
تعداد مقالات :176
نمایش مقالات: 147648
شناسه ملی این کنفرانس: NCASPNU01
نویسندگان مشارکت کننده: 487 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 2

مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 176