مقالات مجله مکانیک کاربردی محاسباتی، دوره 52، شماره 2

تاریخ نمایه سازی مقالات: 20 مرداد 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 248