دوره آموزشی: زمین لغزش؛ پهنه بندی، رفتارسنجی و تثبیت

زمین لغزش؛ پهنه بندی، رفتارسنجی و تثبیت روز چهارشنبه، 2 تیر، 1400 لغایت دوشنبه، 14 تیر، 1400 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی در شهر تهران استان تهران برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: تکتونیک / زلزله

برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی
درج در سایت: 8 خرداد 1400 - تعداد مشاهده 321 بار