کارگاه آموزشی: کارگاه آموزش مقاله نویسی تکمیلی

کارگاه آموزش مقاله نویسی تکمیلی روز جمعه، 15 مرداد، 1400 توسط نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم در مدیریت در شهر اردبیل استان اردبیل برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: آموزش

برگزار کننده: نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم در مدیریت

برگزاری بصورت آنلاین می باشد.

درج در سایت: 7 خرداد 1400 - تعداد مشاهده 278 بار