مقالات فصلنامه معادلات در ترکیبات، دوره 8، شماره 2

3.On derivable trees FullText
تاریخ نمایه سازی مقالات: 14 اردیبهشت 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 340