اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی روز سه شنبه، 9 شهریور، 1395 توسط دبيرخانه دائمي همايش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی

محل برگزاری: همدان
سال برگزاری: 1395
شناسه ملی این کنفرانس: ISECO01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

 محيط زيست
  -     زيستگاه ها و تنوع زيستي
  -     آلودگي‌هاي محيط زيست
  -    مديريت محيط زيست
  -     محيط زيست و آمايش سرزمين
  -     پساب و پسماند ومحيط زيست
  -     انرژي ومحيط زيست
  -     تنوع زيستي و نقش آن در محيط زيست
  -     كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محيط زيست
  -    تالاب ها و محيط زيست
  -    دريا ها ومحيط زيست
  -     حقوق ومحيط زيست
  -     سنجش از دور ومحيط زيست
  -    آموزش ومحيط زيست
  -    برنامه ريزي ومحيط زيست 
  -    فرهنگ ومحيط زيست

 مهندسي كشاورزي
  -     مهندسي توليدات گياهي
  -     اصلاح گياهان باغباني
  -     توليد محصولات باغباني
  -     حشره شناسي كشاورزي
  -     بيماري شناسي گياهي
  -     بيوتكنولوژي كشاورزي
  -     شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز
 -     مديريت كشاورزي
  -     مهندسي فضاي سبز
  -     گياه‌پزشكي(مديريت تلفيقي آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز)
  -     پدافند غيرعامل و امنيت زيستي
  

منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري
  -     آبخيزداري و توسعه پايدار
  -     مرتعداري و منابع طبيعي
  -     حفاظت كيفي و كمي منابع طبيعي
  -     تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار


جنگل و صنايع چوب
  -     جنگداري و مهندسي جنگل
  -     جنگل شناسي و اكولوژي جنگل
  -     فرآورده هاي چندسازه چوب
  -     حفاظت و اصلاح چوب
  -     بيولوژي و آناتومي چوب
  -     صنايع خمير و كاغذ
  -     طراحي و مهندسي چوب
  -     مسايل اقتصادي –اجتماعي جنگل
 

شيلات
  -     تكثير و پرورش آبزيان
  -     فرآوري محصولات شيلاتي
  -     بوم شناسي آبزيان شيلاتي
  -     صيد و بهره برداري آبزيان

  مديريت مناطق بياباني
  -     آبياري، مرتع و آبخيزداري مناطق بياباني
  -     خاك‌شناسي مناطق بياباني
  -     محيط زيست و منابع طبيعي بيابان
  -     بيابان زدايي، توسعه و عمران مناطق بياباني

آبياري و زهكشي

  -     سازه هاي آبي و مديريت منابع آب
  -     مهندسي منابع آب
  -     هواشناسي كشاورزي
  -     حفاظت كيفي و كمي منابع آب
  -     افزايش بهره‌وري توزيع، انتقال و مصرف آب
  -     مديريت آب در مزرعه و پايش منابع آبي
  -     بهره برداري از  آب‌هاي زيرزميني و استفاده از منابع آب غير متعارف
  -     روش‌هاي نوين در آبياري و زهكشي

 زراعت و اصلاح نباتات
  -     اصلاح نباتات
  -     زراعت
  -     علوم و تكنولوژي بذر
  -     كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي)

مهندسي اقتصاد كشاورزي
  -     سياست و توسعه كشاورزي
  -     اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
  -     اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست
  -     بازاريابي محصولات كشاورزي
  -     اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي
  -     نقش نظام اقتصادي و بيمه‌اي در توسعه كشاورزي

علوم باغباني
  -     گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌اي
  -      باغباني ميوه‌كاري
  -     باغباني سبزي‌كاري
  -     پرورش گياهان زينتي
  -     فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
  -     فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها
  -     فيزيولوژي و اصلاح گل و گياه زينتي
  -     فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي– ادويه‌اي و عطري
  -     فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصولات باغباني
  -      بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني

ترويج و آموزش كشاورزي
  -     ترويج و آموزش كشاورزي
  -     آموزش بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين در كشاورزي
  -     بهينه‌سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي
  -     آموزش و گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك
  -      كاربرد داده‌هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
  -      كاربرد IT  و ICT  در ترويج و توسعه كشاورزي

 علوم خاك
  -    شيمي و حاصلخيزي خاك
  -    فيزيك و حفاظت خاك
  -    بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
  -    پيدايش، رده‌بندي و ارزيابي خاك

علوم دام و طيور
  -     اصلاح نژاد دام
  -     تغذيه دام، طيور و نشخواركنندگان
  -     مديريت دامپروري
  -     فيزيولوژي دام و طيور
  -     توليد طيور(پرورش و مديريت)

 مهندسي صنايع غذايي
  -     صنايع غذايي
  -    علوم مواد غذايي
  -    زيست فنّاوري مواد غذايي

مكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم
  -     طراحي و ساخت
  -     انرژي‌هاي تجديدپذير
  -     فناوري پس از برداشت
  -     مديريت و تحليل سامانه‌ها
  -     انرژي، بازيافت و مديريت پسماند

توسعه روستايي
  -     معماري، مسكن و بهسازي روستايي
  -     آسيب شناسي توسعه پايدار روستايي
  -     نقش برنامه‌ريزي، مديريّت و سازمان‌هاي محلّي در توسعة روستايي
  -     گردشگري، اقتصاد و توسعه پايدار روستايي
  -     مسايل اجتماعي و جامعة روستايي ايران
  -     نقش فن‌آوري‌هاي نوين در توسعة نواحي روستايي

ديگر موضوعات مرتبط با توسعه كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

درج در تقویم: 27 خرداد 1395 - تعداد مشاهده 8399 بار