اطلاعات کنفرانس

سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 2 اردیبهشت 1395
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
تعداد صفحات: 3031
تعداد مقالات :324
نمایش مقالات: 278057
شناسه ملی این کنفرانس: CBGCONF03
نویسندگان مشارکت کننده: 841 پژوهشگر

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 324