پژوهشنامه تاویلات قرآنی

Quranic Interpretations Research

دوفصلنامه پژوهشنامه تاویلات قرآنی، آماده دریافت مقالات علمی- پژوهشی محققان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه جهت انتشار می باشد. این مجله با مدیر مسئولی حجه الاسلام دکترسیدمعصوم حسینی و به سردبیری دکتر زینب السادات حسینی و مدیریت داخلی دکتر سید عبدالله اصفهانی در دانشکده علوم قرآنی آمل وابسته به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم- در حال حاضر با درجه علمی – تخصصی – منتشر می شود تا اینکه ان شاء الله بعد از چاپ دو جلد برای اخذ درجه علمی- پژوهشی اقدام گردد.

محورهای ارائه مقاله:

۱. سیر تاریخی تاویل طی قرون اسلامی (تبارشناسی تاویل)

۲. معناشناسی تاویل در قرآن، روایات شیعه و سنی، اصطلاح عالمان

۳. مبانی تاویل از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی

۴. تعامل تاویل و زبان قرآن

۵. تاویل و مباحث زبان شناسی نوین

۶. تاویل و مباحث شناخت شناسی نوین

۷. تاویل تطبیقی از منظر مفسران

مستدعی است مقالات خود را به آدرس زیر ایمیل بفرمایید:

amolqr@gmail.com