ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
1
اسفند

نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست در تاریخ 1 اسفند 1394 تا 1 اسفند 1394 توسط مركز همايش هاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکادر شهر برگزاری بصورت وبینار برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: CGEI01
حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی)، مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست، مهندسی محیط زیست
برگزار کننده: مركز همايش هاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: برگزاری بصورت وبینار

نخستين همايش بين المللي جامع محيط زيست با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و ارائه دستاوردهاي زيست محيطي محققان و پژوهشگران اين حوزه، گسترش و توسعه فضاي تعامل بين سطوح مختلف راهبردي و عملياتي، فراهم كردن زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و كاربردي در اين حوزه، ارائه موضوعات جديد و استاندارد نوين در حوزه سلامت و محيط زيست، معرفي و بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهشها، تجربهها و نوآوريهاي علمي و صنعتي دانشگاهها، توسعه فرهنگ و دانش فني مربوط به فناوري هاي نوين كنترل آلودگيهاي محيط زيست در راستاي ارتقاء كلان سطح محيط زيست كشور و نيل به توسعه پايدار و با محوريت محيط زيست و انرژي، محيط زيست و تنوع زيستي، تغييرات آب و هوائي و اقليمي، مهندسي طراحي و آموزش در محيط زيست، اقتصاد، حقوق، آب و فاضلاب، هوا و صوت، مديريت پسماند و بازيافت و ... با همكاري دانشگاههاي معتبر سراسر كشور از جمله دانشگاه تهران، صنعتي اميركبير، الزهرا، خواجه نصير الدين طوسي، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته ملي و بين المللي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار خواهد شد.

 
محورهاي همايش :
  
 محيط زيست و انرژي
-انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد، شناسايي منابع و روشهاي بهروري
-ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
-اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
-فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي
-سياست گذاري و مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي 
-ابعاد مختلف اقتصادي منابع انرژي

محيط زيست و تنوع زيستي
-سرزمين شناسي و حفاظت از آن
-حفاظت از تنوع زيستي گياهي و جانوري
-حفاظت از گونه­هاي در معرض خطر انقراض
-عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستم­هاي خشكي و آبي
 
تغييرات آب و هوائي و اقليمي
-اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس جهاني 
-اثرات زيست محيطي تغييرات آب و هوا در مقياس محلي 
-قوانين و مقررات ملي و بين المللي 
-اثرات اقتصادي و اجتماعي تغييرات آب و هوا 
-تغييرات اقليمي، گرمايش جهاني و گرمايش منطقه ايي
-تغييرات اقليمي، گازهاي گلخانه‌اي و اثرات اقتصادي آن
-تغييرات اقليمي و امنيت انرژي (راهبردها و سياست‌ها)

 
مهندسي طراحي محيط زيست
-اصول و مباني طراحي محيط
-طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پاركهاي ملي 
-طراحي و معماري بومي با رويكرد اسلامي 
-طراحي اكولوژيك و پايدار 
-بازسازي و بهسازي محيطي 
-نقش طراحي محيطي در كاهش اثرات زيست محيطي 
-طراحي شهري، بهسازي محيط زيست
-فضاي سبز و محيط زيست شهري
-شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-مسائل محيط زيست كلان شهرها
-اثرات زيست محيطي طرح­هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
-اكولوژي شهري و شهر سبز
-طراحي محيط شهري پايدار با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي و ارتقاء كيفيت زندگي شهروندان
-نقش مواد و مصالح در طراحي فضاهاي تفرجي
-نقش فضاهاي سبز و باز شهري در كاهش تنش‌هاي زيست محيطي
-اصول و مباني طراحي محيط پايدار شهري و حومه شهري
-طراحي اكولوژيك فضاهاي شهري و حومه شهري
-حفاظت و بازسازي سايت‌هاي تاريخي با ارزش
-برنامه هاي توسعه شهري و محيط زيست
-برنامه ريزي ملي و منطقه اي و سياست‌هاي زيست محيطي
-طراحي و برنامه ريزي تفرجگاه‌ و پاركهاي ملي
-نقش و جايگاه فضاي سبز در طرح‌‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي
-اصول و مباني برنامه ريزي، طراحي و اجراي فضاي سبز
-استفاده از فن آوريهاي نوين در فضاي سبز شهري
-كاربرد اصول اكولوژيكي در مديريت و برنامه ريزي فضاي سبز شهري


 سوانح و بحران هاي زيست محيطي
-تغيير اقليم و گرمايش جهاني
-گازهاي گلخانه اي
-عوامل موثر در تخريب لايه ازون
-شناخت سوانح و تهديدهاي محيط زيستي (سوانح شيميايي، هسته اي، ميكروبي، بيولوژيك و .....)
-مديريت بحران‌ها و سوانح زيست محيطي و روش‌هاي كاهش آن
-چالش‌هاي سوانح طبيعي در محيط‌هاي شهري
-سياست گذاري قوانين و مقررات در مديريت بحران و سوانح

برنامه ريزي و آمايش سرزمين 
-تئوري برنامه ريزي محيط زيست 
-برنامه ريزي شهري، روستائي و منطقه اي 
-برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي 
-برنامه ريزي اكوسيستمي 
-حفاظت و تنوع زيستي 
-ارزيابيهاي زيست محيطي
-ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
-ارزيابي ريسك زيست محيطي
-مدلهاي آمايش سرزمين
-اثرات زيست محيطي پروژهها و طرحهاي كلان
-توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها
 
بهداشت، ايمني و محيط زيست
-بهداشت محيط شهري و روستايي
-بهداشت محيط در شرايط اضطراري و بحرانها
-كليات خدمات بهداشتي (مواد غذايي، مسكن)
-معرفي نرم افزارهاي تخصصي بهداشت محيط ومحيط زيست

-كاربرد فناوري نانو در بهداشت محيط ومحيط زيست
-روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك

فن آوري هاي نوين زيست محيطي(GIS,RS)
-كاربرد GISو RS در محيط زيست
-كاربرد GISو RS در منابع آب
-روشهاي مكان دار كردن مطالعات محيط زيست
-مكان دار كردن EIA
-تحليلهاي اكوسيستمي با استفاده از GIS و RS
-روشهاي مكان يابي با GIS
-محيط زيست و فن آوري اطلاعات

 
 اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محيط زيست
-مباني نظري اقتصاد محيط زيست
-روشها و فنون در اقتصاد محيط زيست
-ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي
-بررسي خسارتهاي تغيير اقليم
-ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
-حسابداري زيست محيطي
-مسائل و مشكلات روش هاي موجود
-مباني نظري حقوق محيط زيست
-مراجع و روند قانونگذاري در محيط زيست
-مسائل و مشكلات قوانين موجود
-قوانين و مقررات در سطح ملي و بين المللي
-تدوين و اجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست
-چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي
-جرائم زيست محيط
-روشهاي اجراي بهينه و هدفمند قوانين
-مباني نظري و تئوري­هاي و تكنيك­هاي آموزش محيط زيست
-روشهاي ارتقاء آموزش محيط زيست در كليه سطوح
-روشهاي ارتقاء فرهنگ زيست محيطي
-نقش مشاركت مردمي در حوزه محيط زيست
-روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
-آينده‌پژوهي در حوزه محيط ‌زيست
-توليد ملي در راستاي اقتصاد سبز

آب و فاضلاب
-انواع آلايندههاي آب
-كيفيت آب آشاميدني و رعايت استانداردهاي ملي
-تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
-مديريت كاهش آلودگي آب هاي سطحي و زيرزميني
-اثرات زيست محيطي آفت آب هاي زيرزميني
-استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
-مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
-فن آوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
-علل خشكسالي سال هاي اخير
-خشك شدن تالاب ها
-روش هاي نوين آبياري، مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

هوا و صوت
-شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي
-آلودگي هوا، شناسايي منابع، آلاينده ها و مخاطرات بهداشتي
-ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن
-روش هاي نوين كنترل آلودگي هوا  

-استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
-پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
-ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا      
-ابعاد روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا
 
 خاك
-شناسايي و پايش آلايندههاي خاك
-حذف آلايندههاي خاك با استفاده از فناوريهاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و غيره
استانداردهاي حد مجاز آلايندهها در خاك

مديريت پسماند و بازيافت
-مديريت پسماند (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و ...)
-مديريت و بازيافت مواد زائد خطرناك
-مكان يابي، ساماندهي و مهندسي مكانهاي دفن بهداشتي پسماندها
-فناوريهاي نوين در فرآيند مديريت پسماند
-توليد مواد و انرژي از پسماند
-اقتصاد و مديريت پسماندها
-قوانين، مقررات و استانداردهاي مديريت پسماندها در ايران و ساير كشورها
-مشاركت بخش خصوصي در فرآيند مديريت پسماند
 
محيط زيست و علوم مختلف
-بيوتكنولوژي و محيط زيست
-نانوتكنولوژي و محيط زيست
-محيط زيست و فناوري اطلاعات
-محيط زيست و پزشكي
-فيزيك و محيط زيست
-حمل و نقل و محيط زيست
-صنعت، معدن و محيط زيست
-سوخت، انرژي و محيط زيست
-علوم جانوري و محيط زيست
-زمين شناسي زيست محيطي
-كشاورزي و محيط زيست
-منابع طبيعي و محيط زيست
-هواشناسي و محيط زيست
-شيمي، پتروشيمي و محيط زيست
-معماري، شهرسازي و محيط زيست
-عمران، ساخت و ساز و محيط زيست
-گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست
-و ساير عرصه هاي علوم و فناوري مرتبط با محيط زيست

درج در تقویم: 13 اسفند 1393 - تعداد مشاهده 15380 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
1 اسفند 1394
مهلت ارسال اصل مقالات:
1 اسفند 1394
تاریخ اعلام داوری مقالات:
1 اسفند 1394
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
1 اسفند 1394

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

کنفرانسهای زیر از نظر موضوعی مشابه نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست هستند:

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

مركز همايش هاي توسعه ايران
پشتیبانی