ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
3
اسفند

نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری روز دوشنبه، 3 اسفند، 1394 توسط مركز همايش هاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر برگزاری بصورت وبینار برگزار گردید.

کداختصاصی کنفرانس: CAEI01
حوزه های تحت پوشش: حسابداری
برگزار کننده: مركز همايش هاي توسعه ايران و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: برگزاری بصورت وبینار

نخستين همايش بين المللي حسابداري و اقتصاد ايران با هدف بررسي حسابداري مديريت استراتژيك بر موفقيت مالي سازمانها، رسيدن به فرآيند نوآوري¬ها در سيستمهاي حسابداري مديريت، نقش حسابداري مديريت در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي، بحث و تبادل نظر ميان پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان در اين حوزه و .... با محوريت نيازهاي امروز پژوهشي كشوردرحوزه مسائل مالي وحسابداري، آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران وجهان، نقش اطلاعات حسابداري درارزيابي بازارسرمايه، چالشهاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي وسرمايه گذاري درايران، اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارايي سازمان، اقتصاد كاربردي بارويكرد ملي ، اقتصاد مديريت كاربردي، اقتصاد گردشگري وتوليد ناخالص ملي و ... با همكاري دانشگاههاي معتبر سراسر كشور ، فعالان، دانشجويان، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد برجسته بين المللي و ملي، كليه مراكز پژوهشي و ديگر سازمان هاي مديريتي برگزار ميگردد.

 
محورهاي همايش :


      محورهاي حسابداري 
 
-  پژوهش محوري حسابداري    
-   آموزش توسعه حرفه‌ حسابداري و حسابرسي
-   انديش‌پايه‌ها، مباني فلسفي و نظري حسابداري
-    حسابداري، فرهنگ و توسعه دانش مالي
-    نقش راهبري شركتي در فرهنگ سازماني و بهبود  گزارشگري مالي
-   نقش‌آفريني حسابداري و حسابرسي در اقتصاد مقاومتي
-    مديريت هزينه در اقتصاد مقاومتي
-    استانداردهاي بين المللي، چالشها و فرصتها
-    سلامت مالي ومالياتي، شفافيت اطلاعات و بازار سرمايه
-    آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان 
-   نيازهاي امروز پژوهشي كشور در حوزه مسائل مالي و حسابداري
-    آموزش حسابداري و راههاي توسعه و بهبود شيوههاي آن
-    حسابداري، حسابرسي و تحولات فناوري اطلاعات 
-    حسابداري، بانكداري و ماليه اسلامي
-   نقش اطلاعات حسابداري درتصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
-    قانون ماليات و حسابداري ماليات بر ارزش افزوده 
-    كارآيي بازار سهام در ايران
-    اخلاق در حسابداري مالي،  حسابداري مديريت و نقش آن بر گزارشگري مالي
-    اخلاق حرفه ‌اي حسابداري و تاثير آن برتداوم ارزش ‌آفريني
-    اخلاق در حسابداري از ديدگاه تهيه‌كنندگان و استفاده‌ كنندگان ازصورتهاي مالي و گزارشگري مالي
-    حسابرسي صورتهاي مالي و نقش آن دركشف، پيشگيري از تقلب و فساد مالي
-    حسابداري اسلامي موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي 
-    حسابداري مديريت كاهش قيمت بهاي تمام ‌شده كالاو خدمات در شركتها و سازمانهاي خصوصي و دولتي
-    حسابداري مديريت و نقش آن در موفقيت شركتها و سازمانها
-    محاسبه و مديريت قيمت تمام‌ شده در شرايط كنوني
-    تكنيك¬ها و ابزارهاي كاهش قيمت تمام شده در شرايط كنوني
-    هدفمندي يارانه‌ها و قيمت تمام ‌شده محصولات و خدمات
-    بودجه‌بندي، كنترل بودجه‌اي و مراكز مسئوليتي 
-    حسابداري مديريت و بودجه ‌ريزي عملياتي شناور 
-    حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد
-    حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني
-    شـنـاسـايـي دارايي‏هـاي نـامـشـهـود 
-    حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود 
-    ارزش‏گذاري سرمايه فكري 
-    سرمايه فكري و زنجيره ارزش 
-    سنجش و ارزيابي سرمايه فكري
-    ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي 
-    ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري 
-    اظهارنامـه ‏مالي واظهارنـامه سرمـايـه فكـري 
-    حسابداري سرمايـه انسانـي 
-    روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود 
-    نقش اطلاعات حسابداري، افشا و اثرات آن در بازار سرمايه
-    نقش اطلاعات حسابداري در ارزيابي بازار سرمايه 
-    نقش اطلاعات حسابداري و حسابرسي در شفافيت اطلاعات 
-   تاثير شفاف‌سازي اطلاعات در شرايط اقتصادي كشور 
-    نقش اطلاعات حسابداري درارزيابي شركت 
-    توقعات بازار سرمايه از حسابداري 
-    توقعات حسابداري از بازار سرمايه 
-    چالشهاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران
-    رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري 
-    مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي مديريت مالي 
-    مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيكهاي حسابداري مديريت 
-    بازاريابي مالي و رويكر دهاي ارتقاي سرمايه گذاري پايدار 
-    به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و  سرمايه گذاري 
-    استاندارد سازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و  سرمايه گذاري 
-    حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي 
-    چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه ‌گذشته 
-    چشم انداز دانشكدههاي حسابداري ايران 
-    بررسي ساختار و كم وكيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت 
-    پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسي   
-    نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هرچه بهتر منابع سازمان و جامعه 
-    نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصاد كشور 
-    نقش حسابداري دربازارهاي پول، سرمايه و بيمه 
-    جايگاه حسابداري درنقشه جامع علمي كشور و سند تحول علمي 
-    اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارايي سازمان 
-   اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي 
-    چالش حسابرسي مالياتي، تشخيص وموانع  نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي درايران
-   نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم 
-    نقش حسابداري و حسابرسي درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد 
-    ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملكرد 
-    تبيين و ارزيابي نقاط ضعف كنترلهاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري 
-   ضرورت وچگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسك
-   چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه 
-    چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بردانش و حرفه ‌حسابداري و حسابرسي 
-  مباني، چالش‌ها ‌و راهكارهاي توسعه ‌فرهنگ پاسخگويي 
-    عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي 
-   عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده ‌حسابداري 
-    نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان 
-    آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان
-    سيستمهاي اطلاعات حسابداري
-    نقش اطلاعات حسابداري درتصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور
-   اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركتها 
-   نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي
-    نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه 
-    آموزش حسابداري و راههاي توسعه و بهبود شيوههاي آن 
-    تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري 
-    تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ حسابداري 
-   تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي 
-    تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه ‌گذاري 
-   تحولات فناوري اطلاعات و نرم ‌افزارهاي حسابداري
-    مشكلات تطبيق نرم‌ افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه 
-   مشكلات ناشي از عدم وجود برخي از دادههاي صورتهاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آنها با صورتهاي مالي 

محورهاي اقتصادي
-اقتصاد كاربردي بارويكرد ملي 
-اقتصاد بازرگاني كاربردي
-اقتصاد انرژي كاربردي
-اقتصادسنجي كاربردي
-اقتصاد پولي كاربردي
-اقتصاد كشاورزي كاربردي
-اقتصاد مديريت كاربردي
-اقتصاد محيط زيست كاربردي
-اقتصاد منابع كاربردي
-اقتصاد شهري و روستايي كاربردي
-اقتصاد برنامه ريزي كاربردي
-اقتصاد بخش عمومي كاربردي
-تجارت بين الملل كاربردي


فرهنگ واقتصاد : 

-فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي
-فرهنگ سازي در جهش اقتصاد  ملي و جهاد  اقتصادي
-فرهنگ سازي حركت به سوي الگوي ايراني، اسلامي توسعه و پيشرفت
-فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف نامناسب در بخشهاي اقتصادي
-فرهنگ كار، افزايش بهره وري و رشد اقتصادي
-فرهنگ سازي حمايت از توليدات  داخلي
-نقش فرهنگ قومي، مذهبي در توسعه  اقتصادي كشور
-نقش سبك زندگي و فرهنگ مصرف كالاي داخلي دررونق بخشي به توليد ملي

اقتصادمقاومتي :

-اهميت سرمايه گذاري، اشتغال و بهره وري براي نائل شدن به اقتصاد مقاومتي
-اقتصاد مقاومتي و تحقق اصل 44 قانون اساسي
-اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و تحريمهاي اقتصادي
-اقتصاد مقاومتي و اثرات آن بر نظامهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي
-ارتباط بين تحريمهاي اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت :

-ضرورت طراحي الگوي پيشرفت ايراني- اسلامي
-مباني اسلامي نظريه پيشرفت
-اصول و مباني پيشرفت در حوزه  اقتصاد
-جهان بيني اسلامي و دلالت آن بر الگوي  پيشرفت ايراني- اسلامي
-چالش¬هاي به كارگيري مفاهيم و دلالت¬هاي اقتصاد اسلامي در مواجهه با مسائل اقتصاد ايران


حماسه اقتصادي :
-تحريمها و فرصتهاي بين المللي در ارتقا توليد ملي
-نحوه تقويت و ارتقا جايگاه بخش خصوصي درتوليد ملي
-راهبردهاي تجاري سازي توليدات  ملي
-نقش فرصتهاي سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي پولي و مالي بين المللي در توليد ملي و مديريت تحريمها
-چالشها و راهكارهاي مديريتي توليد ملي
-شيوههاي رقابت پذيري محصولات در بازارهاي داخلي، منطقه اي و جهاني
-نقش اقتصاد اسلامي در بهره وري توليد ملي
-چالشها و راهكارهاي نظام بانكي در حمايت  از توليد ملي و سرمايه گذاريها
-سياستهاي اقتصادي
-بررسي وضعيت پرداخت يارانه ها دركشور و آسيب شناسي سياستهاي دولتي در راستاي اصلاح  نظام پرداخت يارانهها
-بررسي موانع اجراي كامل اصل 44 قانون اساسي
-بررسي تاثير اجراي اصل 44 قانون اساسي بر اقتصاد كشور در سالهاي پس از انقلاب  اسلامي با -تاكيد بر واگذاريهاي صورت گرفته در سالهاي اخير
-محيط كسب و كار در ايران و نقش سياستهاي كلي اصل ۴۴ دربهبود آن
-بررسي مقايسه اي تجربۀ اجراي ماليات برارزش افزوده در  برخي كشورهاي درحال توسعه
-ماليات بر ارزش افزوده و بررسي امكان جايگزيني آن بجاي درآمد نفت در بودجه كل كشور
-نقاط قوت وضعف اجراي كامل اخذ ماليات بر اساس ارزش افزوده
-بررسي سياست اعطاي سهام عدالت و فرصتها و تهديدهاي ناشي ازآن
-بهره وري عوامل توليد و نقش آن در رشد  اقتصادي
-ارزيابي كارنامه خصوصي سازي در كشور و آسيب شناسي آن
-هماهنگي ميان سياستهاي پولي و مالي و تأثيرآنها بر متغيرهاي كلان اقتصادي
-تهديدها و فرصتهاي حاكم بر فضاي كسب و كار
-فوايد حسابرسي عملكرد در شفافيت فضاي كسب و كار و بهبود رشد اقتصادي
-نظام مالياتي و تثبيت كنندگي خودكار نوسانات اقتصاد كلان
-سياست مالياتي و الزامات آن براي سياست پولي
-تدوين يك نظام جامع مالياتي و فوايد آن در منابع درآمدي و بودجه اي دولت
-ماليات ها، هزينه ها و محدوديت بودجه دولت در  بلند مدت
-تركيب مالياتها و رشد اقتصادي
-مالياتها، استقراض و تركيب بهينه آن درتامين مالي دولت
-ثبات نظام مالياتي و رشد اقتصادي ايران
-ثبات نظام مالياتي و نوسانات  اقتصاد كلان
-اثرات شوكهاي بهره وري با توجه به تئوري مكتب چرخههاي حقيقي در ايران
-اهميت انضباط اقتصادي و بودجه اي در ايران
-بودجه ريزي عملياتي و چالشهاي اجرايي آن در ايران
-ماليات سبز
-ماليات برتجارت الكترونيك
-فرارمالياتي و راههاي مقابله با آن
-اثرات اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در رشد اقتصادي

بخش پولي ومالي :
- ساختار بازار سرمايه و تامين مالي براي توسعه بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات
-بررسي روشهاي تامين مالي و سرمايه گزاري در كشور
-بررسي  فرصتهاي سرمايه گزاري به منظور جلب  سرمايه گزاران داخلي و خارجي
-اقتصاد سياسي، سرمايه گزاري و تامين مالي
-بانكها و شيوههاي تامين مالي در بخشهاي مختلف اقتصادي
-جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي
-بررسي وضعيت فضاي كسب و كار و نقش آن بر بهبود سرمايه گزاري
-نقش بازارهاي غيررسمي تامين مالي بر فضاي كسب و كار
-مديريت ريسك سرمايه گزاري درايران
-اثرات خصوصي سازي نظام تامين مالي بر فضاي كسب و كار
-بررسي نوسانات نرخ ارز در نظام تامين مالي كشور
-ضرورت توسعه بازار سرمايه در اقتصاد ايران
-بررسي ضرورت استقلال بانك مركزي و موانع تحقق آن دركشور
-نقش بانكداري خصوصي درتوسعه صنعت بانكداري در كشور
-تحليل نقاط قوت و ضعف بانكداري الكترونيك
-بررسي علل و عوامل ايجاد معوقات بانكي
-ارزيابي سياست حذف صفر از واحد پول ملي و چگونگي تأثيرگذاري آن بر بخش حقيقي اقتصاد
-بررسي آثار اقتصادي، طولاني شدن پروژههاي عمراني و بارناشي از اجراي اين موضوع

اقتصاد بين الملل :
- ايران در اقتصاد جهاني و تاثير تعاملات بين المللي در رشد و توسعه اقتصادي
-بررسي  وضعيت تجارت خارجي كشور و فرصتها و تهديدهاي پيش روي كشور در اين حوزه
-ارزيابي وضعيت سرمايه گزاري خارجي دركشور و بررسي نقش و اهميت آن در رشد اقتصادي كشور
-وضعيت و جايگاه اقتصاد ايران در منطقه آسياي جنوب غربي

اشتغال :
-چالشهاي اشتغال در ايران
-فعاليت‌هاي اقتصادي زمينه اشتغال در كشور
-بازاركار، بهره وري نيروي كار و ارزيابي عوامل اصلي مؤثر بر بيكاري در كشور
-بنگاه‌هاي كوچك و متوسط  و نقش آن در ايجاد اشتغالبررسي اثرات ناشي از اجراي طرح بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده در كاهش نرخ بيكاري

صندوق توسعه ملي :
-نقش صندوق توسعه ملي در تبديل تحريمها به فرصت
-توسعه متوازن و پايدار كشور
-ارتقا ارزش افزوده درصنعت نفت و گاز
-ثروت ملي، اقتصادمقاومتي
-راهكارهاي ارتقا جايگاه بين المللي صندوق توسعه ملي
-مديريت سبد دارايي(پورتفوي) و مديريت ريسك صندوق توسعه ملي
-مطالعات تطبيقي قوانين، مقررات، رويهها و عملكرد صندوقهاي ثروت ساير كشورها
-صندوق توسعه ملي و نقش آن در توسعه سرمايه گزاري در كشور

انرژي :

-بررسي وضعيت وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و راهكارهاي عملي برون رفت از آن
-بررسي وضعيت بخش نفت دركشور و چالشهاي آن
-چشم انداز توليد و مصرف انرژي دركشور
-صادرات گاز و چالشها و فرصتهاي آن
-ضرورت و امكان پذيري استفاده از انرژيهاي نو
-بررسي ضرورت سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت
-مباحث مرتبط با اقتصاد آب و اقتصاد برق درايران (خصوصي سازي-قيمت تمام شده و...)

كشاورزي، محيط زيست  و توسعه پايدار :
-آلودگيهاي محيط زيست و رشد اقتصادي
-ارزيابي و آمايش سرزمين
-نقش محيط زيست درتوسعه پايدار
-كشاورزي و توسعه پايدار
-محيط زيست وتوسعه پايدار
-بهره برداري بهينه ازمنابع آب و توسعه پايدار
-خشكسالي و تاثيرات آن برتوسعه پايدار
-بهره وري و موانع اشتغال دربخش كشاورزي
-نظام بيمه اي و نظام بانكي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار

جمعيت :
-مصلحت نظام اسلامي، توسعه يا كنترل جمعيت
-نقش زنان در شكل گيري جمعيت مطلوب
-بررسي وضعيت هرم جمعيتي كشور  
-تحليل نوسانات نرخ رشد جمعيت در كشور
-الگوي مطلوب رشد جمعيت
-سياستهاي تشويقي در جهت افزايش جمعيت درايران
-جمعيت و رشد اقتصادي
-اقتصاد و مديريت و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد ايران

درج در تقویم: 13 اسفند 1393 - تعداد مشاهده 9969 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
3 اسفند 1394
مهلت ارسال اصل مقالات:
3 اسفند 1394
تاریخ اعلام داوری مقالات:
3 اسفند 1394
مهلت ثبت نام در کنفرانس:
3 اسفند 1394

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

مركز همايش هاي توسعه ايران
پشتیبانی