همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

Annual Conference on Binaloud Higher Education Institue

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری روز چهارشنبه، 30 اردیبهشت، 1394 توسط موسسه آموزش عالي بينالود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

اطلاعات کنفرانس

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

محل برگزاری: مشهد
سال برگزاری: 1394
شناسه ملی این کنفرانس: ACBHEI01

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

شهرسازي

-ارزشهاي بومي و هويتي شهر

-بررسي و شناخت عناصر فرهنگي و هويتي شهر مشهد

-سير تكوين فرهنگ شهري با توجه به ظرفيت هاي بومي شهرسازي ايراني- اسلامي

-شهرسازي، فرهنگ و هويت

-عرصه هاي عمومي و همگاني و نقش آن در ايجاد هويت شهري

-فرهنگ، و نقش آن در هويت بخشي به كالبد شهر

-مدرنيته و هويت شهري

-مرمت بافت ها و آثار تاريخي با نگرشي به مفهوم هويت

-مفهوم سكونت در فرهنگ و هويت ايراني- اسلامي

-منظر شهري، فرهنگ، هويت و اجتماع

-ميراث فرهنگي، كالبد توسعه شهري

-نقش عوامل فرهنگي بر شكل گيري هويت شهري و الگوهاي طراحي و ساخت شهر

-نقش و جايگاه فرهنگ و هويت در آموزش طراحي معماري و شهرسازي

-نمادها، نشانه ها و هويت شهر ايراني- اسلامي

-هويت اسلامي و نقش آن در شهرسازي پايدار

-هويت بخشي فرهنگي در شهرهاي جديد

-هويت شهري و معماري خياباني

-ساير موضوعات مرتبط

 

 معماري

معماري و فرهنگ 

- جايگاه معماري در فرهنگ

- ارتباط معماري با ديگرشالوده هاو اجزاء فرهنگ

-  تأثيرپذيري فرمي - فضايي معماري از پديده هاي فرهنگي -اجتماعي

- معماري و زيبايي شناسي

-  معماري و تكنولوژي

-   معماري و سياست

-  معماري- رسانه

-  معماري - خلاقيت

-  گذار - فرهنگ – جامعه – معماري

-معماري به مثابه متن

معماري و هويت

- نقش معماري در هويت بخشي به جامعه

- معمار، مخاطب، زمينه و هويت 

-  كالبد معماري و هويت شهري

-  معماري ديجيتال و هويت

بوم گرايي و معماري

- پايداري در معماري بومي ايران

- ذهنيت، عينيت و روند در معماري بومي ايران

- ماندگاري در معماري بومي وسنتي ايران

- افق هاي معماري بومي ايران

آموزش معماري

- شيوه هاي آموزش معماري «گذشته،حال،آينده»

-  چگونگي و نقش آموزش در ايجاد خلاقيت معماري

-  جايگاه بينش در پروسه آموزش معماري

طراحي معماري

- روند طراحي معماري

- نگرش هاي نوين به طراحي معماري و تقابل يا تعامل آن با هويت 

- نقش روند طراحي معماري در هويت بخشي به جامعه ايران «گذشته،حال،آينده»

- پروسه تبديل كانسپت به تجلي فرمي- فضايي در طراحي معماري

-معماري بدون معمار

- انعطاف پذيري و معماري

-  تكنيك هاي نوين ايده پردازي ،طراحي وارايه معماري

-  معيارهاي ذهني و عيني طراحي معماري براي مخاطبين خاص(كم توان- ناتوان- ...)

- هندسه هاي نوين ومباني خلق فرم 
 

معماري و نقد

- جايگاه نقد در معماري

- معماري ديجيتال ونقد

-  نقد معماري و جايگاه آن در تثبيت تجارب فضايي- زماني- مكاني

 معماري و هرمنوتيك

گردشگري

-آمايش سرزمين و گردشگري 

-امكان سنجي گردشگري و هويت شهري

-برنامه ريزي شهري و توسعه گردشگري

-تأثير معماري شهري در راهبرد گردشگري فرهنگي

-توسعه منطقه اي گردشگري با تاكيد بر طرقبه و شانديز

-راهبردهاي توسعه پايدار گردشگري

-طراحي هويت مشترك اسلامي- ايراني در مقاصد گردشگري

-فرهنگ و گردشگري مذهبي

-گردشگري و جامعه شناسي فرهنگي

-گردشگري و فرهنگ

-گردشگري وبرنامه ريزي توسعه پايدار

-گردشگري، فرهنگ و توسعه

-گردشگري، هويت و ميراث فرهنگي

-گردشگري،توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي

-مديريت شهري و توسعه گردشگري

-نقش انواع گردشگري در توسعه گردشگري شهري

-ساير موضوعات مرتبط

 

 

درج در تقویم: 14 بهمن 1393 - تعداد مشاهده 15283 بار