ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
17
اردیبهشت

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار

صفحه اول تقویم

راهنمای دبیرخانه

همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار روز پنجشنبه، 17 اردیبهشت، 1394 توسط موسسه سفيران فرهنگي مبين و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

کداختصاصی کنفرانس: GEOGRA01
حوزه های تحت پوشش: مدیریت توریسم و گردشگری
برگزار کننده: موسسه سفيران فرهنگي مبين و تحت حمایت سیویلیکا
شهر برگزاری: تهران

محورهاي همايش:

جغرافيا، برنامه ريزي شهري_روستايي و توسعه پايدار

-مديريت نوين دربرنامه ريزي شهري وروستايي

-توسعه پايدارشهري ونگاهي به آينده

-جغرافيا وبرنامه ريزي نوين شهري

-جغرافيا و پدافندغيرعامل درشهرها

-محدوديت ها و شاخص هاي توسعه پايدارشهري

-بررسي جغرافيايي مشكلات امروزه شهرها

-حقوق شهروندي و مشاركت شهروندان دربرنامه ريزي شهري

-نقش شهرداريها در توسعه پايدارشهري

-نقش سازمانهاي مردم نهاد در توسعه پايدارشهري وروستايي

-برنامه ريزي و پايداري سيستم هاي روستايي وشهري

 جغرافيا، محيط زيست و توسعه پايدار

-مديريت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

-صنعت ، محيط زيست وتوسعه پايدار

-شهرنشيني و محيط زيست پايدار

-كاربردفناوريهاي نوين درتوسعه پايدارمحيط زيست

-برنامه ريزي شهري ،محيط زيست وتوسعه پايدار

-برنامه ريزي روستايي ،محيط زيست وتوسعه پايدار

جغرافياوپايداري محيط

-انسان و پايداري محيط

- مديرت شهري پايداري

-مديريت روستايي پايدار

- گردشگري شهري وروستايي پايدار

- مديريت پايدار كوچ نشيني

- جمعيت و تغذيه پايدار

-آب و هواشناسي و پايداري محيط

- مخاطرات آب و هوايي

- آب و هواشناسي شهري

- آب و هواشناسي كاربردي

- گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي

-ژئومورفولوژي و پايداري محيط

- ژئومورفولوژي و مخاطرات محيطي

- ژئومورفولوژي كاربردي

- ژئومورفولوژي كارست

- ژئومورفولوژي و پدافند غيرعامل

-منابع آب و پايداري محيط

- مديريت منابع آب سطحي

- مديريت منابع آب زير زميني

- مديريت جامع حوضه هاي آبريز

-منابع طبيعي و پايداري محيط

- مديريت خاك

- مديريت جنگل ها و مراتع

- مديريت فرسايش

-كاربرد فناوري هاي نو در پايداري محيط

- كاربرد سنجش از دور در مديريت محيط

-كاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مديريت محيط

-محورهاي ويژه جغرافياوتوسعه پايدار

-علوم جغرافيايي وفناوريهاي نوين

-جغرافيا واستراتژي هاي توسعه ملي

-جغرافيا وآمايش سرزمين

-جغرافيا ومديريت جامع شهري

-جغرافيا و راهبردهاي نوين گردشگري وتوسعه پايدار

سمپوزيوم جغرافيا، امنيت، اقتصاد، سياست درخليج فارس

-موقعيت ژئوپلتيك خليج فارس وتاثيرآن ان درسطح جهاني

-خليج فارس واقتصادجهاني

-انرژي، اقتصاد وخليج فارس

-انرژي امنيت وخليج فارس

-امنيت درخليج فارس

-جغرافياي سياسي خليج فارس

-نقش خليج فارس درتعاملات منطقه اي وجهاني

-خليج فارس وچالش هاي حقوقي

 جغرافيا وآمايش سرزمين

-مفهوم فضاواصول روشهاي برنام ريزي فضايي

-جايگاه برنامه ريزي فضايي دربرنامه هاي توسعه كشور

-تجارب برنامه ريزي آمايش سرزمين درجهان

-آمايش سرزمين وتوسعه پايدار

-برنامه ريزي هاي محلي وتوسعه پايدار

-برنامه ريزي هاي ناحيه اي وتوسعه پايدار

 جغرافيا، گردشگري وتوسعه پايدار

-گردشگري شهري وتوسعه پايدار

-توسعه پايدارصنعت گردشگري

-موانع توسعه صنعت گردشگري درايران

-گردشگري روستايي ونقش آن درتوسعه مناطق روستايي

-اكوتوريسم رويكردي نوين درصنعت گردشگري

-برنامه ريزي فضايي وتوسعه گردشگري

-كاربردفناوريهاي نوين درتوسعه پايدارصنعت گردشگري

-تجارب توسعه پايدارگردشگري درجهان

-نقش سازمانهاي مردم نهاد درتوسعه پايدارگردشگري

توسعه گردشگري و پايداري محيط زيست

-گردشگري وطبيعت گردي

-گردشگري و جغرافيا

-گردشگري ومدل هاي اقليمي

-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي

-گردشگري در سواحل

-گردشگري و توسعه پايدار

-گردشگري شهري

-گردشگري روستايي

-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

-گردشگري مذهبي

-گردشگري فرهنگي

-گردشگري وموزه ها

-تغييرات آب و هوايي و گردشگري

-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

-آموزش و تورگرداني گردشگري

-گردشگري وموسيقي هاي محلي

-گردشگري ادبي

-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي

 گردشگري وطبيعت گردي

-گردشگري و جغرافيا

-گردشگري ،اقليم وآب وهوا

-گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي وجنگلي

-گردشگري در سواحل

-گردشگري و توسعه پايدارشهري و روستايي

-گردشگري ،شهرسازي وتوسعه پايدار

-استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري

-گردشگري مذهبي

-گردشگري فرهنگي

-گردشگري وموزه ها

-مشكلات،موانع ونيازهاي صنعت توريسم در ايران

-نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري

-آموزش و تورگرداني گردشگري

-گردشگري وموسيقي هاي محلي

-گردشگري ادبي

-گردشگري ورزشي(كوهنوردي ،كويرنوردي، دوچرخه سواري توريستي، اسكي

-محورهاي ويژه ومرتبط با گردشگري وطبيعت گردي

-گردشگري و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

-گردشگري و توسعه سياسي

-گردشگري و همبستگي ملي

-گردشگري و آمايش سرزمين

-جغرافيا، گردشگري و توسعه شهري، روستايي و عشايري

-گردشگري، منابع طبيعي و محيط زيست

-گردشگري ،اقوام، فرهنگ و آيين و رويدادهاي ملي

-گردشگري، هنر و صنايع دستي ايران

-گردشگري، سلامت و پزشكي

-گردشگري ،زبان و ادبيات فارسي

-گردشگري، تاريخ و معماري

-گردشگري، بنادر و مناطق آزاد

-گردشگري،مرزهاي دريايي،توسعه ساحل محور

-گردشگري، آموزش عالي ، دانشگاه هاي بين المللي

-گردشگري، ارتباطات ، حمل و نقل

-گردشگري ،نظم، امنيت

-گردشگري، فناوري اطلاعات،IT

-‎‎كيفيت مديريت جامع درصنعت جهانگردي

-‎محيط ملي و بين المللي تجارت وگردشگري

-‎‎تحليل رفتاري جهانگردي و تعامل فرهنگي

-خط مشي گذاري درصنعت جهانگردي

-‎مديريت حسابداري درصنعت جهانگردي

-گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران

-گردشگري، خدمات، هتل ها و آژانس ها

-گردشگري، تبليغات، بازاريابي منطقه اي و جهاني

-گردشگردي، سرمايه گذاري داخلي و خارجي

-گردشگري، توليد ملي، اشتغال

-گردشگري، طبيعت گردي، زمين گردشگري

-گردشگري ،شهر ها ، شهر هاي خلاق

-گردشگري، روستاها، عشاير

-گردشگري ، مناطق جنگي، يادواره هاي جنگي

-گردشگري و آب

-گردشگري، توسعه مناطق مرزي

-گردشگري، توسعه مناطق محروم

-گردشگري، پويايي فضا هاي جغرافيايي

-اصول مديريت وبازاريابي خدمات

-سامانه‎هاي‎اطلاعاتي‎درصنعت‎جهانگردي

-روشهاي كمي در جهانگردي

-ارزيابي طرحهاي توسعه جهانگردي

-‎بازاريابي بين الملي درجهانگردي

- ‎رفتار مصرف كننده درجهانگردي

-بازاريابي محصولات جهانگردي

-مديريت اكوسيستم هاي طبيعي

-برنامه‏ ريزي جهانگردي در كشورهاي درحال توسعه

-مديريت استراتژيك گردشگري

-جغرافيا ومديريت اكوتوريسم

-جغرافيا،برنامه ريزي محيطي،گردشگري پايدار

-مديريت توسعه پايدار در مناطق شهري وروستايي

-گردشگري وحمل ونقل هوايي

-فرودگاه ها وخدمات گردشگري

-كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت توريسم وگردشگري

-ارزيابي پيامدهاي طرح ها وپروژه هاي گردشگري

-سياست هاي توسعه گردشگري دركشور

-نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار گردشگري

-مديريت بازاريابي وتبليغات وتوسعه پايدار گردشگري

-گردشگري وكترينك هوايي

-گردشگري عصبي

-ساير ايده هاي نوين در زمينه گردشگري و توسعه پايدار

محور آزاد

-مطالعات و تحقيقات علمي در حوزه جغرافيا در تمامي گرايش هاي جغرافيا

درج در تقویم: 5 بهمن 1393 - تعداد مشاهده 7855 بار

اعتبار کنفرانس

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
این کنفرانس تحت تایید و حمایت سیویلیکا برگزار میشود و مقالات آن در سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد

تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری:
17 اردیبهشت 1394
مهلت ارسال اصل مقالات:
15 فروردین 1394

تاریخچه کنفرانس

لیست زیر سایر دوره های ثبت شده برای همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار را نمایش می دهد:

کنفرانسهای مرتبط

اطلاع رسانی به دوستان

شما می توانید با تکمیل این فرم، اطلاعات این کنفرانس را در اختیار همکاران خود نیز قرار دهید

به اشتراک گذاری

برگزار کننده

موسسه سفيران فرهنگي مبين
پشتیبانی