سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده روز چهارشنبه، 3 اردیبهشت، 1393 توسط دانشگاه مازندران, دانشكده‌ي علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی زنان و خانواده

محل برگزاری: بابلسر
سال برگزاری: 1393
شناسه ملی این کنفرانس: SOCIAL03

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:


آسيب شناسي اجتماعي خانواده:

- شناسايي آسيبهاي همسريابي، همسرگزيني و ازدواج (ميزان مهارتهاي پيش از ازدواج، تغيير در شيوه هاي همسريابي، علل و پيامدهاي افزايش سن ازدواج، ميزان تمايل جوانان به ازدواج، تغيير در معيارهاي انتخاب همسر، مسائل ناشي از ازدواج مجدد، علل و پيامدهاي ازدواج موقت، و ...)
- شناسايي ابعاد، علل و پيامدهاي طلاق (ميزان و انواع طلاق، علل فردي و اجتماعي طلاق، آثار و پيامدهاي فردي و اجتماعي طلاق، هزينه هاي اجتماعي طلاق در جامعه، كاهش قبح اجتماعي طلاق و برگزاري جشن طلاق، ميزان شيوع و علل طلاق عاطفي، و ...)
- ساختار روابط خانوادگي (سبك هاي تربيتي در خانواده، شكاف نسلي، بحران هويت، كميت و كيفيت روابط والدين- فرزندان، كميت و كيفيت روابط زوجين با يكديگر، كميت و كيفيت روابط برادران و خواهران در خانواده، كاهش تعداد فرزندان و آسيبهاي احتمالي ناشي از آن، تضعيف شبكه ها و پيوندهاي خويشاوندي، و ...)
- انحرافات اجتماعي در خانواده (اعتياد زوجين يا فرزندان، الكليسم و پيامدهاي خانوادگي آن، انحرافات جنسي و خيانت زناشويي، خودكشي و خودسوزي زنان، قتل هاي خانوادگي، پيامدهاي زنداني شدن مردان يا زنان بر خانواده، فرار نوجوانان و جوانان از خانه، گرايش به پوشش نامناسب، و ...)
- آسيبهاي جامعه پذيري اخلاقي و ديني (آموزش عفاف و حجاب به فرزندان، آموزش احكام ديني به فرزندان، آموزش هنجارهاي اخلاقي به فرزندان، ميزان كارآمدي شيوه هاي جامعه پذيري توسط والدين در جامعه امروز، و ...)
- اثرات گسترش آموزش عالي بر ساختار و روابط خانوادگي (شيوه هاي همسريابي و همسرگزيني، توزيع وظايف خانه داري، هنجارهاي تعامل زوجين با يكديگر و با فرزندان، مهارتهاي حل مسائل و تعارض هاي خانوادگي، كميت و كيفيت فرزندپروري، رضايتمندي يا نارضايتي زناشويي، گسترش طلاق و متاركه، استقلال اقتصادي زنان، و ...)
- اثرات رسانه هاي جمعي مدرن بر ساختار و روابط خانوادگي (تعارض يا همخواني رسانه و خانواده، رسانه و خشونت كودكان و نوجوانان، رسانه و تغيير در سطح و نوع روابط اعضاي خانواده، رسانه و تضعيف ارزشهاي خانوادگي، ماهواره و خانواده، اينترنت و خانواده، تلفن همراه و خانواده، و...)
- زنان، خانواده و فضاي شهري (آسيبهاي حضور در فضاهاي عمومي براي زنان، ترس از جرم، ميزان احساس امنيت، تناسب فضاهاي شهري با نيازهاي رفاهي و تفريحي خانواده ها، و ...)
-  ظهور اشكال نويني از خانواده ها (خانواده هاي تك سرپرست، خانواده هاي مبتني بر هم باليني يا  زوج زيستي، ازدواج پسران جوان با زنان مسن، وجود ضلع سوم در خانواده ها، و ...)  
- آسيبهاي زندگي سالمندان در خانواده (شرايط موجود و مطلوب سالمندان، پيامدهاي حضور سالمندان در خانه فرزندانشان، مسايل عاطفي سالمندانف خشونت عليه سالمندان، و ...)
- بيماري هاي جسمي و رواني ناشي از آسيب هاي خانوادگي (اختلالات رواني و جسمي ناشي از؛ طلاق رسمي و عاطفي، خشونت خانگي، تعارض نقش زنان شاغل، ناسازگاري و نارضايتي زناشويي، عدم پايبنيدي به تعهدات زناشويي، شكاف نسل ها، اعتياد زوجين يا فرزندان، و ...)


آسيب شناسي اقتصاد خانواده:
- اثرات فقر بر بروز و يا تشديد آسيبهاي اجتماعي خانواده
- اثرات بيكاري بر بروز و يا تشديد آسيبهاي اجتماعي خانواده
- آسيبهاي الگوي مصرف خانواده ايراني با تاكيد بر نقش زنان در مصرف بهينه منابع مالي خانواده
- اثرات اشتغال زنان بر روابط و ساختار خانوادگي
-  مسايل و مشكلات زنان سرپرست خانوار
-  كار بدون دستمزد زنان در خانواده هاي روستايي
-  نقش صندوقهاي قرض الحسنه خانوادگي در اقتصاد خانواده
- مشكلات اقتصادي خانواده هاي تحت پوشش سازمانهاي حمايتي (كميته امداد، بهزيستي، و ...)
 

راهبردها، سياستگذاري ها، و راهكارهاي كاهش و يا درمان آسيبهاي اجتماعي زنان و خانواده

درج در تقویم: 1 بهمن 1392 - تعداد مشاهده 11089 بار