دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

The Second Iranian Conference on Engineering Electromagnetics (ICEEM 2014 )

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران روز چهارشنبه، 18 دی، 1392 لغایت پنجشنبه، 19 دی، 1392 توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, الکترومغناطیس مهندسی ایران, دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - انجمن علمي الكترومغناطيس مهندسي ( اعلام ) ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: ICEME02

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

- پراكندگي و انتشار امواج الكترومغناطيسي
- اندركنش امواج الكترومغناطيسي و ماده
- نظريه ميدان‌ها و امواج الكترومغناطيسي
- سازگاري و تداخل الكترومغناطيسي
- روش‌هاي عددي در الكترومغناطيس
- كاربردهاي مهندسي الكترومغناطيس
- مهندسي آنتن و تشعشع كننده‌ها
- مهندسي مايكروويو، امواج ميليمتري زير ميليمتري (تراهرتز)
- محيط‌هاي پيچيده الكترومغناطيسي
- سيستم‌هاي رادار
- اپتيك و فوتونيك
- اندازه‌گيري الكترومغناطيسي
- بيوالكترومغناطيس
- مدارهاي فعال و غير فعال
- جنگ الكترومغناطيسي
- نوآوري‌هاي الكترومغناطيسي
- موضوع‌هاي مشابه

 

 

رئيس كنفرانس: مهدي احسانيان مفرد
دبير علمي: محمد صادق ابريشميان
دبير اجرايي: نصرت ا... گرانپايه

درج در تقویم: 24 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 10645 بار