اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی روز دوشنبه، 25 آذر، 1392 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در شهر سبزوار برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

اولین کنگره ملی کشاورزی، دام و صنایع غذایی

محل برگزاری: سبزوار
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: FAVENC01

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنگره:

علوم دامي
- تغذيه نشخواركنندگان
- تغذيه طيور
- مديريت و پرورش
- ژنتيك
- فيزيولوژي
- توليدات دامي

صنايع غذايي
- ميكروبيولوژي مواد غذايي
- بهداشت مواد غذايي
- مهندسي صنايع غذايي
- تكنولوژي مواد غذايي
- شيمي مواد غذايي
- بيوتكنولوژي مواد غذايي

دام پزشكي
- كلينيكال پاتولوژي
- آناتومي
- علوم آزمايشگاهي
- بيوشيمي
- بافت شناسي
- جنين شناسي
- هماتولوژي
- بهداشت و بيماري دام و طيور
- بيماريهاي دام هاي كوچك
- بيماريهاي دام هاي بزرگ
- بيماريهاي توليد مثلي
- فارماكولوژي
- ايمني شناسي
- باكتري شناسي
- ويروس شناسي
- جراحي
- اپيدميولوژِي
- بيوتكنولوژي
- قارچ شناسي
- انگل شناسي
- سم شناسي

زراعت و اصلاح نباتات
- بوم شناسي
- شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز
- توليدات گياهي
- تكنولوژي بذر
- اكولوژي گياهان زراعي
- فيزيولوژي گياهان زراعي
- اصلاح نباتات
- بيوتكنولوژي

باغباني
- فيزيولوژي و اصلاح ميوه
- فيزيولوژي و اصلاح سبزي
- گياهان صنعتي
- گياهان زينتي
- گياهان دارويي
- سبزي كاري
- ميوه كاري

 

درج در تقویم: 23 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 7377 بار