سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان روز سه شنبه، 15 بهمن، 1392 لغایت چهارشنبه، 16 بهمن، 1392 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشكده مهندسي مكانيك - پژوهشكده فناوري هاي نو دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: RELI03

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنفرانس:

قابليت اطمينان و تحليل ريسك
- شريان هاي حياتي و شبكه هاي توزيع برق و حامل هاي انرژي
- سامانه ها، زيرسامانه ها و محصولات مهندسي
- فرآيندهاي توليد مواد و روش هاي ساخت
- تلرانس هاي ابعادي و هندسي قطعات
- نصب، راه اندازي، راهبري و پشتيباني

آزمون هاي قابليت اطمينان
- طراحي عاملي و آماري آزمايش ها
- آزمون هاي سريع دوام
- آزمايش هاي غيرمخرّب
- بازرسي مبتني بر ريسك
- تجسس در علل و عواقب حوادث

بهسازي قابليت اطمينان و ايمني
- خودكارسازي و هوش مصنوعي
- نگهداري با محوريت قابليت اطمينان
- تحليل قابليت اطمينان و خطاي انساني
- پايش وضعيت و سلامت سازه ها و تجهيزات حساس
- پايستگي طرح وكنترل مقاوم در برابر عوامل ناپايدارساز

 


دبير كنفرانس: دكتر مجتبي صديقي
دبير علمي: دكتر محسن رضاييان
دبير اجرايي: دكتر علي كمالي

درج در تقویم: 23 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 11867 بار