همایش کرمان، امنیت، توسعه

همایش کرمان، امنیت، توسعه روز چهارشنبه، 7 اسفند، 1392 لغایت پنجشنبه، 8 اسفند، 1392 توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش کرمان، امنیت، توسعه

محل برگزاری: کرمان
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: KSD01

توضیحات کنفرانس

اهداف همايش:

- دانش افزايي در زمينه نقش مسائل اقتصادي، اجتمايي و قضايي در حوزه نظم و امنيت استان كرمان
- فراهم نمودن شرايط تبادل نظر ميان صاحب نظران حوزه امنيت، اقتصاد، جامعه شناسي و حقوق در جغرافيايي استان كرمان
- ارتقاء علمي و عملي در زمينه كاركردهاي حقوقي، اقتصادي و فرهنگي-اجتمايي در حوزه نظم و امنيت در جغرافيايي استان كرمان
- بازنگري در كاركردهاي اقتصادي، حقوقي و اجتمايي-فرهنگي در حوزه نظم و امنيت استان كرمان به منظور اصلاح نواقص قانوني و راه كارهاي اجرائي
- حساسيت افزايي در زمينه نقش موثر كاركردهاي اقتصادي، قضايي و اجتمايي-فرهنگي مناسب و استاندارد در زمينه تامين نظم و امنيت در جغرافياي استان كرمان

 


محورهاي همايش:

مباني و مفاهيم، نظريه ها و روگردها
- مفاهيم، مدل ها و نظريه هاي توسعه و نظم و امنيت
- شاخص هاي اقتصادي و آسيب شناسي آن و نظم و امنيت
- قوانين و مقرارت(كارايي-ناكارايي) در توسعه نظم و امنيت
- نقش فرهنگ سازماني دستگاه قضائي و ناجا در نظم و امنيت
- گذشته پژوهي، توسعه، نظم و امنيت
- آينده پژوهي، توسعه، نظم و امنيت

محورهاي فرهنگي-اجتمايي
- آموزش متوازن، توسعه، نظم و امنيت
- ويژگي هاي فرهنگي استان، نظم و امنيت
- توسعه و هدايت فضاي مجازي در استان، نظم و امنيت
- مهاجرت، حاشيه نشيني در استان، نظم و امنيت
- سرمايه اجتمايي، توسعه، نظم و امنيت
- سازمان هاي دولتي و مردم نهاد در استان، نظم و امنيت
- اقوام و طوايف در استان، نظم و امنيت

محورهاي اقتصادي
- بخش كشاورزي استان، توسعه، نظم و امنيت
- بخش صنعت و معدن استان، توسعه، نظم و امنيت
- بخش خدمات(گردشگري، بيمه، بانك، بازار سرمايه و ...) استان، توسعه، نظم و امنيت
- سرمايه گزاري(داخلي و خارجي)، توسعه، نظم و امنيت
- اشتغال استان، توسعه، نظم و امنيت

محورهاي جغرافيائي
- عدالت جغرافيائي و نظم و امنيت در استان
- جغرافياي طبيعي استان، توسعه، نظم و امنيت
- جغرافيلي سياسي استان، توسعه، نظم و امنيت
- موقيعت جغرافيائي استان، توسعه، نظم و امنيت

نگاه راهبردي
- راهبردهاي توسعه متوازن استان، نظم و امنيت
- راهبرد شناسي پدافند غير عامل در حوزه هاي مختلف در استان، نظم و امنيت
- راهبرد حفظ و ارتقاء سلامت(رواني، جسماني و اجتماعي) در استان، نظم و امنيت
- فرصت ها و تهديدهاي استان كرمان در نظم و امنيت كشور
- راهبردهاي پيشروي استان جهت دست يابي به اهداف برنامه 20 ساله كشور

درج در تقویم: 6 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 9037 بار