چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر

چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر روز سه شنبه، 7 آبان، 1392 لغایت پنجشنبه، 9 آبان، 1392 توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با همكاري دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

چهارمین گنگره سراسری رفتارهای پرخطر

محل برگزاری: زاهدان
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: NCHRB04

توضیحات کنفرانس

محورهاي اصلي كنگره:
 
- همه گيرشناسي و پيشگيري از رفتارهاي پرخطردر گروههاي جمعيتي مختلف مرتبط با:
-   مصرف مواد و سيگار
-   رفتارهاي جنسي نا ايمن
-   رفتارهاي تغذيه پرخطر
-   آسيب هاي عمدي و غيرعمدي(خشونت, خودكشي,تصادفات, پرخاشگري,...)
 
- عوامل زيستي روانشناختي, فرهنكي و اجتماعي مرتبط با رفتارهاي پرخطر
- همكاري بين بخشي و درون بخشي در ارتقا رفتارهاي ايمن
- تهاجم فرهنگي و رفتار هاي پرخطر
- برنامه هاي پيشگيري از رفتارهاي پرخطر در سطوح ملي و محلي

درج در تقویم: 9 شهریور 1392 - تعداد مشاهده 7729 بار