هفتمین همایش ملی بهره وری

هفتمین همایش ملی بهره وری روز چهارشنبه، 10 مهر، 1392 توسط انجمن بهره وري ايران در شهر تهران برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هفتمین همایش ملی بهره وری

محل برگزاری: تهران
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: NPCONF07

توضیحات کنفرانس

اهداف همايش:

- تحليل، نقد و بررسي آخرين وضعيت بهره وري داخلي و خارجي
- ارايه پيشنهادات و راهكارهاي توسعه و ارتقاء بهره وري
- تقويت ارتباطات و ايجاد بسترهاي مناسب هم انديشي تبادل نظر نخبگان بهره وري، مديران و كارشناسان
- ارايه آخرين اخبار، قوانين و مقررات صادر شده در راستاي ارتقاء و توسعه حركت بهره وري
- بررسي تجارب موفق داخلي و خارجي

محورهاي همايش:

- بررسي اصلي ترين مسائل بهره وري كشور در شرايط امروز در عرصه هاي مختلف
- ارايه مؤثرترين و بهترين راهكارهاي توسعه حركت بهره وري ملّي
- بررسي تجارب موفق چند كشور جنوب شرق آسيا

حوزه هاي همايش:

- دولت و بهره وري
- زيرساخت ها و پيش نيازهاي بهره وري
- بخش خصوصي (توليد و خدمات ) و بهره وري

درج در تقویم: 7 مرداد 1392 - تعداد مشاهده 5472 بار