دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران روز چهارشنبه، 23 بهمن، 1392 لغایت پنجشنبه، 24 بهمن، 1392 توسط انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در شهر مشهد برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دومین همایش سامانه های سطوح آبگیر باران ایران

محل برگزاری: مشهد
سال برگزاری: 1392
شناسه ملی این کنفرانس: RWCS02

توضیحات کنفرانس

موضوع همایش:
مدیریت کم آبی، استحصال آب باران

محورهای همایش:
- چالش های استفاده از آب باران در مناطق شهری و غیر شهری(اجتماعی، اقتصادی، فنی و حقوقی)
- دانش بومی استحصال آب باران
- تکنولوژی های نوین اسنحصال آب باران
- اثرات تغییرات اقلیم در استحصال آب باران
- جایگاه استحصال آب باران در مدیریت یکپارچه منابع آب
- کیفیت روانابهای حاصل از آب باران(در مناطق شهری و غیر شهری)
- استحصال آب باران به منظور احیای مراتع، آبیاری تکمیلی، تامین آب شرب دام و حیات وحش و ...

درج در تقویم: 2 مرداد 1392 - تعداد مشاهده 8858 بار